Viranomaisten tietoon tullut parisuhde- ja lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta kasvoi 5 % vuonna 2023

10.06.2024 10:12

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2023 viranomaisten tietoon tulleissa parisuhde- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 12 300 uhria, mikä on 5,3 % edellisvuotista enemmän. Uhreista aikuisia oli vajaat 9 300, mikä on 3,2 % edellisvuotta enemmän. Alaikäisiä uhreja oli 3 100, 12,2 % edellisvuotta enemmän.

Keskeisiä poimintoja

  • Aviopuolison tekemän parisuhdeväkivallan uhrien määrä kasvoi 10,7 % edellisvuodesta.
  • Vanhempien lapsiinsa kohdistamaa väkivaltaa ilmoitettiin 10 % edellisvuotta enemmän. Tietoon tuli 2 900 tapausta vuonna 2023.
  • Alaikäisistä uhreista 53 % oli tyttöjä, ja täysi-ikäisistä uhreista naisia oli 74 %.
  • Parisuhde- ja lähisuhdeväkivaltaan syylliseksi epäillyistä 75 % oli miehiä. Jos uhri on alaikäinen, epäillyistä miehiä on 65 %.
  • Tilastossa on vain viranomaisten tietoon tulleet tapaukset. Läheskään kaikkea perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ei ilmoiteta viranomaisille.

Aikuisista uhreista 74 % naisia

Tietoon tulleen parisuhde- ja lähisuhdeväkivallan yli 18-vuotiasta uhreista 6 800 oli naisia. Miesuhreja puolestaan oli vajaat 2 500. Naisuhrien määrä kasvoi 1,3 % edellisvuodesta ja miesuhrien 9,1 %.

Täysi-ikäisillä uhreilla parisuhde- ja lähisuhdeväkivallasta 49 % oli nykyisen avio- tai avopuolison tekemää. Naisilla osuus oli 50 % ja miehillä 41 %. Miehillä muun kuin entisen tai nykyisen puolison tekemien tekojen osuus on naisia suurempi. Miehillä sisarusten tekemän väkivallan osuus oli 11 %, kun se naisilla oli 3 %.

Alaikäisten uhrien määrä kasvoi 12 %

Alaikäisistä, alle 18-vuotiaista, uhreista poikia oli hieman yli 1 500 ja tyttöjä hieman alle 1 600. Tyttöuhrien määrä vajaat 10 % ja poikauhrien vajaat 15 % vuodesta 2022. Noin 53 % alle 13-vuotiaista uhreista oli poikia. 13–17-vuotiaista uhreista noin 62 % oli tyttöjä.

Poikien osalta tekijä oli lähes 92 % tapauksista uhrin vanhempi. Tytöillä vanhempien osuus oli 84 %.

Ul­ko­maa­lais­taus­tais­ten uhrien osuus noussut

Vajaat 19 % viranomaisten tietoon tulleen perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista oli ulkomaalaistaustaisia vuonna 2023. Vuonna 2022 ulkomaalaistaustaisten osuus oli 16 %. Ulkomaalaistaustaisista uhreista 70 % oli naisia tai tyttöjä. Suomalaistaustaisilla vastaava osuus oli 67 %, Ulkomaalaistaustaisista alle 18-vuotiaista uhreista 49 % oli poikia, ja suomalaistaustaisista alaikäisistä uhreista 50 %.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää