Vien­ti­val­von­ta­lain­sää­dän­nön uudistus etenee

17.05.2024 08:25

Valtioneuvosto antoi 16.5.2024 kaksikäyttötuotteiden vientivalvontalainsäädännön uudistamista koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta ja samalla kumottavaksi nykyinen laki.

Esityksessä on kyse kansallisesta täydentävästä sääntelystä, joka on tarpeen EU:n vientivalvonta-asetuksen soveltamisen tueksi. Lakiuudistuksen tavoitteena on kansallisen sääntelyn yhteensovittaminen vientivalvonta-asetuksen kanssa ja vientivalvonnan tehokkaan toimeenpanon varmistaminen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavan rikoslain 46 luvun sääntelyä koskien säännöstelyrikosta ja kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyöntiä.

Hallituksen esityksen luonnosta on valmisteltu ulkoministeriössä virkatyönä. Valmistelun aikana on kuultu sidosryhmiä muun muassa kahdessa kaikille sidosryhmille avoimessa keskustelutilaisuudessa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2024.

Lähde: ulkoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää