Verotulojen kehitys: Verohallinto keräsi tammi–maaliskuussa 2024 veroja yhteensä 21 876 miljoonaa euroa

09.04.2024 20:16

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi–maaliskuussa 10 192 miljoonaa, joka oli 42 miljoonaa (+0,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tuloveron euromäärältään merkittävintä verolajia eli palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä kertyi 8 864 miljoonaa, joka oli 477 miljoonaa (+5,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yhteisöveroa kertyi tammi–maaliskuussa 2 567 miljoonaa, joka oli 109 miljoonaa (-4,1 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa kertyi tammi–maaliskuussa 5 744 miljoonaa, joka oli 35 miljoonaa (-0,6 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Verohallinnon verokertymissä ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja, joista euromäärältään merkittävin on Traficomin keräämä ajoneuvovero. Verohallinnon kertymissä ei ole mukana myöskään veronluonteisia maksuja kuten työttömyys- ja eläkevakuutusmaksuja. Verohallinnon keräämiä verotuloja tilitetään valtion lisäksi kunnille, seurakunnille ja Kelalle.

Lähde ja lisätietoja: Verohallinnon tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää