Verohallinto hyväksyi tu­lon­hank­ki­mis­ku­lu­ja vähennettäväksi noin 2,6 miljardilla eurolla vuoden 2022 verotuksessa

24.04.2024 09:59

Jokainen palkansaaja saa 750 euron vähennyksen automaattisesti.

Viimeksi päättyneessä verotuksessa eli verovuodelta 2022 Verohallinto hyväksyi vähennettäväksi tulonhankkimismenoja lähes kolmelle miljoonalle palkansaajalle. Tulonhankkimismenot vähennetään palkkatuloista, ja ne pienentävät verotettavan ansiotulon määrää.

Eniten vähennystä, noin 1,8 miljardia euroa, kertyi tulonhankkimisvähennyksestä. Se on 750 euron suuruinen vähennys, jonka Verohallinto tekee viran puolesta kaikille palkansaajille. Tulonhankkimisvähennys kattaa menoja, joita henkilölle aiheutuu palkkatulojen hankkimisesta, kertoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Anna-Leena Rautajuuri.

- Tällaisia tulojen hankkimisesta johtuvia menoja, joita kaikille myönnettävä vähennys kattaa, ovat esimerkiksi ammattikirjallisuuden tai henkilön itse ostamien työvälineiden kustannukset.

- Kaikille palkansaajille tehtävä vähennys ei kata asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja eikä työmarkkinajärjestöjen ja työttömyyskassojen jäsenmaksuja. Nämä asiakas voi ilmoittaa itse veroilmoituksella Verohallinnon tekemän vähennyksen lisäksi, jos ne eivät jo ole merkittynä esitäytetylle veroilmoitukselle, sanoo veroasiantuntija Rautajuuri.

Jos tulon hankkimisesta syntyy verovuoden aikana menoja enemmän kuin 750 euron verran, tulonhankkimismenot voi ilmoittaa veroilmoituksella. Näin on esimerkiksi silloin, kun henkilö on vuoden aikana tehnyt kokopäiväisesti etätyötä kotonaan. Tällöin voi tehdä kaavamaisen työhuonevähennyksen 940 euroa.

Tulonhankkimiskuluja voi ilmoittaa myös todellisten kustannusten mukaan.

- Esimerkiksi itse maksamansa koulutuksen kulut voi vähentää, jos koulutuksen kustannukset ylittävät 750 euroa ja se on tarpeen työtehtävissä tarvittavan ammattitaidon ylläpitämiseksi. Myös 750 euron rajan ylittävät työvälineiden tai ammattikirjallisuuden kulut voi vähentää todellisten kustannusten mukaan, veroasiantuntija Rautajuuri sanoo.

Vuonna 2022 Verohallinto hyväksyi todellisiin kustannuksiin perustuvia tulonhankkimismenoja vähennettäväksi noin 830 miljoonalla eurolla.

Tavanomaisia elantomenoja ei voi vähentää

Anna-Leena Rautajuuri muistuttaa, että verotuksessa ei voi vähentää sellaisia menoja, jotka eivät liity tulon hankkimiseen ja joita henkilölle syntyisi joka tapauksessa. Verotuksessa tällaisia menoja kutsutaan tavanomaisiksi elantomenoiksi.

- Tavanomaisia elantomenoja ovat esimerkiksi tavallisten kodin laitteiden eli esimerkiksi puhelimen, kameran tai television hankinnasta syntyneet kustannukset, vaikka laitteita osittain käytettäisiinkin tulonhankinnassa.

- Myöskään sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut tai tavanomaiset vaatetusmenot eivät ole vähennyskelpoisia, vaikka työnsä puolesta joutuisikin hankkimaan uusia vaatteita tavanomaista useammin. Vain sellaiset vaatteet ja asusteet, joita ei voi käyttää muutoin kuin työtehtävissä, voi vähentää. Tällaiset ovat esimerkiksi turvakengät, jos työntekijä on joutunut hankkimaan ne itse, veroasiantuntija Rautajuuri selittää.

Sen sijaan työmatkoilla syntyneitä lisääntyneitä elantokustannuksia voi vähentää, jos työnantaja ei maksa päivärahaa tai kulukorvausta. Lisääntyneitä elantomenoja ovat esimerkiksi työmatkasta aiheutuneet ylimääräiset ruokailukustannukset tai ulkomaanpuheluista aiheutuneet kulut.

Lähde ja lisätietoja: Verohallinnon tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää