Verohallinnon valvonta paljasti ravintoloista monenlaisia väärinkäytöksiä: maksamattomia veroja 5 miljoonaa euroa, ri­ko­sil­moi­tuk­sia noin 40

04.06.2024 09:03

Verohallinnon tekemä valvonta pitserioihin ja kebab-ravintoloihin on paljastanut, että väärinkäytökset ravintoloissa ovat hyvin yleisiä. Yli puolessa valvotuista tapauksista on aloitettu rikosilmoitusharkinta.

Verohallinto aloitti pitserioiden ja kebab-ravintoloiden tehostetun valvonnan keväällä 2023. Reilun vuoden aikana Verohallinto on tehnyt eri puolilla maata ravintoloihin 174 verotarkastusta, joiden perusteella 114 tapausta on saatettu rikosilmoitusharkintaan. Rikosilmoitus on tehty noin 40 toimijasta. Veroja korotuksineen Verohallinto on määrännyt maksettavaksi noin viiden miljoonan euron edestä.

Verohallinnon apulaisjohtaja Tarja Valsin mukaan muihin toimialoihin verrattuna ravintolatarkastusten euromääräiset tulokset ovat yleisesti suhteellisen pieniä, mutta harmaata taloutta on alalla paljon.

- Valvonnalla pyrimme saamaan kiinni ne, jotka välttelevät veroja. Valvontamme perustuu riskianalyysiin, ja se suunnataan niihin toimijoihin, joilla on puutteita velvoitteiden hoitamisessa. Säännöt ovat samat kaikille, apulaisjohtaja Valsi kertoo.

Epäselvyyksiä kirjanpidossa ja ra­ha­lii­ken­tees­sä

Apulaisjohtaja Tarja Valsi kertoo, että nyt käynnissä olevan valvonnan havainnot ovat pitkälti samoja, joita ravintoloiden valvonnasta on tullut aiemminkin: kirjanpidosta puuttuu myyntiä eikä tuloja ole ilmoitettu Verohallinnolle.

- Kirjanpidot ovat epäluotettavia monista syistä. Kaikki yhtiön myyntitulot on voitu kirjata kassaan käteismyyntinä, mutta käteistä ei kuitenkaan ole ollut yhtiön hallussa kirjanpidon osoittamaa määrää. Toisaalta on havaittu, että käteismyynti puuttuu kirjanpidosta kokonaan tai se on puuttunut usealta kuukaudelta. Maksupäätteitä ei ole yhdistetty kassakoneeseen, ja myös laskutusmyyntiä on havaittu puuttuneen kirjanpidosta, apulaisjohtaja Valsi kuvailee.

Myös yhtiöiden rahaliikenteessä on epäselvyyksiä.

- Esimerkiksi ravintoloissa korteilla maksettuja myyntejä on havaittu pankkitileillä enemmän kuin mitä Verohallinnolle on ilmoitettu. Yhtiöiden kirjanpidosta on puuttunut myös merkittäviä määriä ruokalähettiyhtiöiden kautta tapahtunutta myyntiä, Tarja Valsi kertoo.

- Osakkaiden pankkitilien tapahtumien perusteella on voitu havaita, ettei pankkitilejä ole käytetty tavanomaisiin elantomenoihin vaan elantomenot ovat sisältyneet ravintolayhtiön kirjanpitoon. Osakkaiden omille pankkitileille on myös ohjattu yhtiön myyntituloja esimerkiksi suurempina käteispanoina ilman asianmukaista kirjanpitokäsittelyä, ja osakkaille on virrannut varoja ohi kirjanpidon.

Ravintoloiden tehovalvonta on tähän mennessä suuntautunut merkittävästi Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle, joissa on määrällisesti eniten tarkastettuja ravintoloita. Kohteita on kuitenkin kaikkialla maassa. Tehovalvonta jatkuu vuoden 2024 loppuun.

Lähde: Verohallinnon tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää