Venäläisten kiin­teis­tön­han­kin­nan täyskieltoa arvioiva työryhmä aloittaa lain­sää­dän­tö­val­mis­te­lun

29.01.2024 07:00

Puolustusministeri Antti Häkkänen on asettanut poikkihallinnollisen työryhmän arvioimaan mahdollista venäläisiin yhteisöihin ja Venäjän kansalaisiin kohdistuvaa kiinteistönhankinnan täyskieltoa sekä valmistelemaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

"Agressiivista hyökkäyssotaa Euroopassa käyvä Venäjä on toiminnallaan osoittanut valmiutensa hyödyntää erilaisia pehmeitä kohtia, joita se löytää läntisistä yhteiskunnista. Esimerkiksi rajaturvallisuus, kriittinen infrastruktuuri ja kiinteistöomistukset on jo ennalta suojattava siten, että yhteiskunnan horjuttaminen ei onnistu niiden kautta. Sinisilmäiseen asenteeseen ei ole varaa", puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo.

Häkkäsen mukaan EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten tahojen kiinteistöhankintaa koskevaa lainsäädäntöä on viime vaalikaudella kehitetty, mutta muutokset turvallisuustilanteessa ja tilannekuvassa edellyttävät lisäkiristyksiä. Häkkäsen mukaan venäläisten kiinteistöhankintaan tarvitaan täyskielto.

”Tiedämme, että Venäjä voi pyrkiä hyödyntämään myös kiinteistöomistuksia tietynlaisiin vaikuttamisyrityksiin. Sitä, millaisista omistuksista voi muodostua ongelmia, on vaikea kontrolloida ja arvioida ennakkoon. Siksi hanke lähtee täyskiellosta, johon katsotaan lainvalmistelussa tarpeelliset poikkeukset. Työryhmän työn edetessä näemme missä muodossa lakia voidaan viedä eteenpäin”, Häkkänen sanoo.

Hallitusohjelman tavoitteisiin on kirjattu EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten tahojen kiinteistönhankintaa ja -hallintaa koskevan sääntelyn riittävyys. Lisäksi hallitus selvittää mahdollisuudet nykyistä tehokkaampaan jälkikäteiseen puuttumiseen ja kontrolliin yhteiskunnan turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeisen omaisuuden osalta.

Hankkeen taustalla on Venäjän laittomasta hyökkäyssodasta johtuva turvallisuustilanteen yhä kiristynyt luonne. On nähtävissä, että 30.9.2022 voimaantulleet ja kesällä 2023 yhä kiristyneet maahantulorajoitukset ovat tosiasiallisesti lopettaneet tavallisten kansalaisten rajan takaa tekemät kiinteistökaupat. Vastaavasti yhä toteutuvat kaupat ovat vaatineet puolustusministeriöltä entistä enemmän selvittämistä.

Työryhmän toimikausi päättyy 31.3.2024.

Lähde: puolustusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää