Ve­nä­läis­taus­tais­ten yritysten sekä Suomessa toimivien pankkien ra­por­toin­ti­vel­vol­li­suus yli 100.000 euron suuruisista va­rain­siir­rois­ta alkaa

17.05.2024 08:23

Venäläistaustaisten yritysten sekä Suomessa toimivien pankkien tulee raportoida säännöllisesti ulkoministeriölle yli 100 000 euron varainsiirroista Suomesta kolmansiin maihin. Ensimmäiset raportit tulee toimittaa 15.5.2024 lähtien. Raportoinnissa tulee käyttää määrämuotoista raportointipohjaa.

Venäjä-pakotteiden 12. pakotepaketissa joulukuussa 2023 säädettiin uudesta raportointivelvollisuudesta koskien Euroopan unionin ulkopuolelle tehtäviä rahansiirtoja. Raportointivelvollisuus koskee

  • Euroopan unioniin sijoittautuneita oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä, joiden omistusoikeuksista suoraan tai välillisesti omistaa yli 40 prosenttia a) Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, b) Venäjän kansalainen tai c) Venäjällä asuva luonnollinen henkilö sekä
  • luotto- ja rahoituslaitoksia.

Yllämainittujen Euroopan unioniin sijoittautuneiden oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on ilmoitettava ulkoministeriölle tiedot kaikista yli 100 000 euron suuruisista varainsiirroista kolmansiin maihin. Ensimmäinen raportointivelvollisuus koskee aikaväliä 1.1.–31.3.2024. Tiedot ensimmäisestä vuosineljänneksestä tulee toimittaa 15.5.2024 mennessä. Jatkossa raportointi tulee tehdä aina kahden viikon kuluessa vuosineljänneksen päätyttyä. Seuraava raportointiväli on 1.4.–30.6.2024, jonka tiedot tulee toimittaa ulkoministeriöön 15.7.2024 mennessä.

Luotto- ja rahoituslaitosten on toimitettava ulkoministeriölle tiedot kaikista sellaisista varainsiirroista Euroopan unionin ulkopuolelle, joiden kumulatiivinen määrä 1.1.–30.6.2024 on yli 100 000 euroa ja jotka ne ovat käynnistäneet suoraan tai välillisesti 1 kohdassa tarkoitettujen oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta. Luotto- ja rahoituslaitosten tulee toimittaa tiedot ensimmäisestä vuosipuolikkaasta 1.–15.7.2024, ja jatkossa säännöllisesti puolen vuoden välein. Raportointivelvollisuus koskee myös pankkien Suomessa sijaitsevia sivuliikkeitä ja tytäryhtiöitä.

Raportointivelvollisuus perustuu Euroopan neuvoston asetuksen N:o 833/2014 5 r artiklaan.

Raportoinnissa tulee käyttää käyttää määrämuotoista raportointipohjaa.

Lähde ja lisätietoja: ulkoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää