Var­hais­kas­va­tuk­sen työvoima- ja koulutustarpeen ennakointia tehostettava

14.02.2024 16:00

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi II on julkaissut loppuraportin toiminnastaan. Foorumi toimi vuosina 2021–2023. Foorumin toinen kausi jatkoi ensimmäisen kauden toimintaa ja toteutti sen asettamia toimenpide-ehdotuksia. Kehittämisfoorumi II laati myös omia kehittämissuosituksia.

Foorumin mukaan jatkossakin tarvitaan kansallista koulutusten kehittämisverkostoa, joka kokoaisi yhteen varhaiskasvatusalan koulutukset ja työelämän. Sen rinnalla tulee kehittää alueellisia yhteistyöverkostoja, jolloin kyetään paneutumaan alueellisesti erilaisiin koulutusten kehittämistarpeisiin.

Foorumin mukaan varhaiskasvatuksen koulutukseen liittyvä tutkimus on edelleen vähäistä ja hajanaista. Tutkimustiedon parempaa saavutettavuutta voitaisiin edistää muun muassa keräämällä tietoa tutkimusportaaliin.

Varhaiskasvatuksen työvoima- ja koulutustarpeen systemaattisen ennakoinnin yhtenäistäminen ja selkeyttäminen olisi tarpeen. Foorumin teettämän kyselyn mukaan ennakointitieto työvoimatarpeesta on hajanaista ja epävarmaa. Myös tarvittavien koulutuspaikkojen ja koulutettavien määrätieto – etenkin valmistuvien osalta – koetaan osittain puutteelliseksi.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksissa tulee huomioida ruotsinkielisen ja vähemmistökielten (saame, viittomakieli) sekä maahanmuuttajataustaisen varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus. Myös varhaiskasvatuksen johtamisosaamista olisi kehitettävä.

Lähde: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää