Val­tio­va­rain­va­lio­kun­nan mietintö yleisen ar­von­li­sä­ve­ro­kan­nan korottamisesta valmistui

12.06.2024 08:28

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mietintö arvonlisäverolain ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain muuttamisesta on valmistunut (VaVM 11/2024 vp – HE 61/2024 vp). Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. Mietintöön jätettiin kolme vastalausetta.

Hallituksen esityksen mukaan yleinen arvonlisäverokanta ja vakuutusmaksuveron verokanta korotettaisiin 24 prosentista 25,5 prosenttiin.

Pääministeri Petteri Orpon hallitus sopi vuosien 2025–2028 julkisen talouden suunnitelmasta huhtikuussa pidetyssä kehysriihessä. Kehysriihessä tehtyjen päätösten tavoitteena on parantaa julkisen talouden kestävyyttä ja luoda edellytykset velkaantumisen kasvun taittamiseen.

Hallituksen esityksestä ilmenevien seikkojen ja saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotettuja muutoksi tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina. Arvonlisäveron yleisen verokannan ja vakuutusmaksuveron korotus on tarpeen valtiontaloudellisista syistä. Kehysriihessä tehtyjen verotoimien tavoitteena on vahvistaa julkista taloutta.

Esitys liittyy vuoden 2024 toiseen lisätalousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2024. Esitykseen liittyvät valtiontaloudelliset syyt huomioon ottaen valiokunta ei pidä perusteltuna voimaantuloajankohdan siirtämistä.

Valiokunnan mietintö VaVM 11/2024 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää