Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riös­sä osas­to­jär­jes­te­ly­jä: Uusi hy­vin­voin­tia­luei­den ohjausosasto aloittaa 1.2.2024

02.02.2024 07:42

Hallitusohjelman mukaan hyvinvointialueiden ohjauksen yhteensovittaminen säädetään valtiovarainministeriön tehtäväksi ja ministeriön voimavaroja vahvistetaan. Valtiovarainministeriössä aloittaa 1.2.2024 uusi hyvinvointialueiden ohjausosasto.

Uuden osaston henkilökunta koostuu aluksi pääosin valtiovarainministeriön muilla osastoilla aiemmin työskennelleistä. Osaston väliaikaiseksi osastopäälliköksi on nimitetty FM Ville-Veikko Ahonen ajalle 1.2.–30.8.2024. Osastopäällikön virka laitetaan julkiseen hakuun kevään aikana, ja se on tarkoitus täyttää viiden vuoden määräajaksi viimeistään 1.9.2024 alkaen.

Valtioneuvosto hyväksyi uutta osastoa koskevan asetuksen 25.1.2024. Uuden toimintayksikön tehtävät on määritelty valtiovarainministeriön päivitetyssä työjärjestyksessä. Hyvinvointialueiden ohjausosasto vastaa ministeriön vastuulle kuuluvista lakisääteisistä hyvinvointialueiden ohjaustehtävistä, kuten lainanottovaltuuksista, mahdollisista lisärahoitusmenettelyistä sekä arviointimenettelyistä. Osasto vastaa myös hyvinvointialueita koskevan ohjauksen yhteensovittamisesta valtioneuvostossa. Hyvinvointialueiden ohjausosasto tukee osaltaan hallituksen, valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön päätöksentekoa tuottamalla ajantasaista tietoa ja arviointeja hyvinvointialueiden toiminnasta ja taloudesta.

Ohjausosasto toimii tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön kanssa sekä vuorovaikutuksessa hyvinvointialueiden kanssa erilaisissa neuvottelukunnissa ja alueiden verkostoissa.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää