Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö on julkaissut hy­vin­voin­tia­luei­den vuoden 2025 ennakollisen ra­hoi­tus­las­kel­man

30.04.2024 08:27

Hyvinvointialueiden rahoitus vuodelle 2025 on koko maan tasolla yhteensä noin 26,2 miljardia euroa. Tämä vastaa julkisen talouden suunnitelman mukaista kehystasoa. Rahoitus kasvaa vuoden 2024 rahoitukseen verrattuna noin 2,1 miljardia euroa.

Rahoituksen taso tarkistetaan kahden vuoden viiveellä vastaamaan koko maan tasolla toteutuneita kustannuksia jälkikäteen. Vuoden 2025 rahoitusta korottaa erityisesti rahoituksen niin sanottu jälkikäteistarkistus, joka on arvion mukaan 1,46 miljardia euroa vuonna 2025. 

Ensimmäinen jälkikäteistarkistus tehdään vuoden 2023 toteumatietojen perusteella vuoden 2025 rahoitukseen. Arvio vuoden 2025 jälkikäteistarkistuksesta on laskettu hyvinvointialueiden vuoden 2023 tilinpäätösarviotietojen perusteella.

Lisäksi koko maan rahoituksen taso on tarkistettu rahoituslain (laki hyvinvointialueiden rahoituksesta, 617/2021) mukaisella palvelutarpeen kasvulla, joka korottaa rahoitusta n. 240 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön kevään 2024 ennusteen mukainen hyvinvointialueindeksi vuodelle 2025 on 2,72%. Tämä korottaa rahoitusta n. 660 miljoonaa euroa. Rahoituksessa on huomioitu julkisen talouden suunnitelmassa esitetyt sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävälainsäädännön muutokset vuodelle 2025. Näiden vaikutus on rahoituksen tasoa noin 340 miljoonaa euroa alentava.

Hyvinvointialuekohtaiset rahoituslaskelmat päivittyvät vielä vuoden 2024 aikana, ja lopulliset laskelmat vuodelle 2025 julkaistaan loppuvuodesta 2024.

Rahoituksen painelaskelma sisältää arvion aluekohtaisesta jäl­ki­kä­teis­tar­kis­tuk­ses­ta vuosille 2025–2028

Hyvinvointialueiden rahoituksen painelaskelma kuvaa arvion rahoituksen kehityksestä aluekohtaisesti vuosille 2025–2028. Laskelmassa rahoitusta korotetaan ennustevuosille 2026–2028 hyvinvointialueindeksin koko maan hintaennusteella sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aluekohtaisilla palvelutarpeen kasvuarvioilla.

Painelaskelmassa on huomioitu rahoituksen jälkikäteistarkistus vuosille 2025–2028. Vuoden 2025 jälkikäteistarkistus on laskettu alueiden vuoden 2023 tilipäätösarviotietojen perusteella sekä vuosien 2026–2028 jälkikäteistarkistus alueiden vuoden 2024 talousarvio- ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmavuosien tietojen perusteella.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää