Valtioneuvosto kannattaa mat­kus­ta­ja­noi­keuk­sia koskevan komission ehdotuksen tavoitteita

02.02.2024 08:51

Valtioneuvosto antoi 1.2.2024 eduskunnalle U-kirjeen Euroopan komission ehdotuksesta, joka koskee matkustajanoikeuksien toteuttamista Euroopan unionissa. Valtioneuvosto kannattaa pääosin komission ehdotusta.

EU:n matkustajanoikeusasetusten on tarkoitus suojella matkustajia ennen matkaa, sen aikana ja matkan jälkeen. Matkustajanoikeudet koskevat lentoliikennettä, raideliikennettä, meri- ja sisävesiliikennettä sekä linja-autoliikennettä. Oikeudet kattavat muun muassa matkustajan tiedonsaannin ennen matkaa ja sen eri vaiheissa sekä oikeuden korvaukseen tietyissä olosuhteissa.

Komission ehdotuksella muutettaisiin matkustajanoikeusasetuksia. Muutoksilla kehitetään asetusten valvontaa sekä sujuvoitetaan valitusten käsittelyä. 

Ehdotuksellaan komissio pyrkii myös selkeyttämään lipun hinnan palauttamista koskevia sääntöjä tilanteissa, joissa lentoliikenteen matkustaja on varannut lennon välittäjän kautta. Kun lentomatka ei toteudu suunnitellusti, matkustajalla on tietyissä olosuhteissa oikeus täysimääräiseen korvaukseen.

Komissio on samalla julkaissut muutamia muita ehdotuksia, joiden tarkoituksena on pääasiassa yhdenmukaistaa eri liikennemuotoja koskevaa matkustajanoikeussääntelyä.

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksen tavoitteisiin ja pitää yleisesti kannatettavana sitä, että matkustajanoikeuksien toimeenpanoa vahvistetaan ja yhdenmukaistetaan.

Liikenteen harjoittajien ja muiden toimijoiden velvollisuuksien ja matkustajien oikeuksien tasapainosta pitää kuitenkin varmistua. Valtioneuvosto korostaa, että tehokkaan valvonnan kannalta sääntelyn tulee olla laadukasta ja ymmärrettävää.

Seuraavaksi U-kirje menee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Komission ehdotusta käsitellään EU:n neuvoston työryhmässä, jonka toimintaan Suomi osallistuu aktiivisesti.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Lue myös oikeusministeriön tiedote: EU haluaa vahvistaa matkustajien oikeuksia.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää