Valtioneuvosto antoi asetuksen hy­vin­voin­tia­luei­den yh­teis­työ­so­pi­muk­sen sisällöstä ja valmistelusta

07.03.2023 08:00

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jolla tarkennetaan hyvinvointialueiden kesken laadittavan yhteistyösopimuksen sisältöä ja valmistelua.

Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on varmistaa yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden keskinäinen työnjako, yhteistyö ja yhteensovittaminen. Sopimuksella pyritään turvaamaan hyvinvointialueiden lakisääteisten tehtävien toteutuminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuus.

Asetuksella tarkennetaan joitain yhteistyösopimuksessa sovittavia asioita, kuten yhteistyötä ja työnjakoa harvoin tarvittavien tai erityisen vaativien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä. Asetuksella tarkennetaan myös hyvinvointialueiden koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteensovittamista yhteistyöalueella sekä yhteistyötä sähköisissä palveluissa ja tietojärjestelmissä. 

Lisäksi asetuksessa säädetään häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valmiusyksikön toiminnan järjestämisestä. Etelä-Suomen yhteistyöalueen on sovittava eräistä Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän koordinaatiotehtävistä.

Ohjemateriaalia sopimusten tueksi tulossa kevään 2023 aikana

Asetuksella asetetaan joitakin reunaehtoja hyvinvointialueiden keskinäiselle sopimiselle. Hyvinvointialueet sopivat keskenään sopimuksen tarkemmasta sisällöstä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain puitteissa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö laatii kevään 2023 aikana hyvinvointialueille ohjemateriaalia yhteistyösopimusten laatimisen tueksi. Tarkoituksena on auttaa hyvinvointialueita hahmottamaan yhteistyösopimukseen vaikuttavien säännösten kokonaisuutta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain lisäksi yhteistyösopimuksen sisältöön vaikuttavat erityisesti terveydenhuollon keskittämisasetus sekä päivystysasetus. Asetuksella säänneltävä osuus voi vielä täydentyä myöhemmin. Jatkossa asetuksen sisältöä on tarkoitus yhteensovittaa sosiaali- ja terveydenhuollon muiden yhteistyötä ja työnjakoa koskevien asetusten kanssa

Asetus tulee voimaan 1.7.2023. Hyvinvointialueiden yhteistyösopimukset tulee hyväksyä viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää