Valtioneuvosto antoi asetuksen hy­vin­voin­tia­luei­den varautumisesta sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon häi­riö­ti­lan­tei­siin

03.03.2023 07:49

Hyvinvointialueiden on varauduttava ennakkoon tehtävillä valmiussuunnitelmilla sekä muilla toimenpiteillä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Asetus hyväksyttiin valtioneuvoston istunnossa 2.3.2023.

Hyvinvointialueiden on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) mukaan varauduttava häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin yhteistyössä alueensa kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen kanssa. Lisäksi hyvinvointialueen on varautumisessaan varmistettava palvelujen jatkuvuuden turvaaminen myös silloin, kun palveluja toteutetaan hankkimalla niitä yksityisiltä palveluntuottajilta.

Asetuksella annetaan perussäännökset hyvinvointialueen valmiussuunnittelusta, tilannekuvan muodostamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelmien vähimmäissisällöstä. Alueellista yhteistyötä varten hyvinvointialueella tulee olla yhteistyöryhmä, jossa on edustus alueen sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta ja asiantuntemusta ainakin ympäristöterveydenhuollosta ja alueen kuntien varautumisesta. 

Asetuksessa säädetään myös eräistä varautumiseen liittyvistä asioista, joista hyvinvointialueen on sovittava sellaisen yksityisen palveluntuottajan kanssa, jolta hyvinvointialue hankkii sosiaali- ja terveyspalveluja.

Asetus tulee voimaan 1.4.2023. Asetuksessa tarkoitetun valmiussuunnittelun tulee olla valmiina vuoden 2023 loppuun mennessä. Hyvinvointialueen tulee muodostaa asetuksessa tarkoitettu yhteistyöryhmä 30.6.2023 mennessä.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää