Valtion pää­oma­si­joi­tus­toi­min­ta tehostuu jo vuonna 2024, kun hal­li­tus­oh­jel­man mukaisen yri­tys­jär­jes­te­lyn käytännön toteutus etenee

21.05.2024 14:54

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti valtion pääomasijoitustoimintaa tehostetaan keskittämällä se Suomen Teollisuussijoitus-konserniin.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on syksystä 2023 alkaen arvioinut kattavasti yritysjärjestelyn eri toteutusvaihtoja ja päätynyt malliin, jossa Ilmastorahaston ja Oppiva Investin toiminta lakkaa vuonna 2024 kokonaisuudessaan, ja Business Finland Venture Capitalin toiminta lakkaa nykymuodossaan.

Elinkeinoministeri Wille Rydmanin päätöksen ja hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan puollon myötä Ilmastorahaston ja Oppiva Investin toiminnot ajetaan välittömästi alas, eivätkä yhtiöt tee uusia sijoituspäätöksiä. Business Finland Venture Capitalin toiminta lakkaa vuoden 2024 loppuun mennessä nykymuodossaan, mutta tulee jatkumaan uudessa Tesi-konsernissa. Järjestelyn toteuttamiseksi Oppiva Investin omistajaohjaus siirretään valtioneuvoston asetuksella nykyiseltä Opetushallitukselta työ- ja elinkeinoministeriölle. Tämän jälkeen TEM vastaa Oppiva Investin toiminnan alasajosta osana valtion pääomasijoitusyhtiöhanketta.

Kaikkien kolmen yhtiön hallitukset vaihdetaan järjestelyjen valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi. Yhtiöiden varat ja velvollisuudet siirretään uuteen Tesi-konserniin yritysjärjestelyn täytäntöönpanon hetkellä arviolta 31.1.2025. Yhdistymiseen liittyvä lainsäädäntöprosessi etenee suunnitellusti. 

”Hallituksen tärkein tavoite on saada Suomi jälleen kasvun tielle. Valtion pääomasijoitustoiminnan keskittäminen on osa tätä työtä. Keskittämisellä tavoitellaan yritysten maksimaalista kasvua ja elinkeinopoliittista vaikuttavuutta sekä synergiaetuja. Valtion rajalliset resurssit halutaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Päätös on myös linjassa hallituksen kehysriihessä tehtyjen valtionhallinnon sopeutumispäätösten kanssa.”, sanoo ministeri Rydman.

”Uudistuvalle Teollisuussijoitukselle on annettu entistä laajempi teollisuuspoliittinen tehtävä ja hallituksen kehysriihessä siihen liittyvä 300 miljoonan euron lisäpääomitus, joka sijoitetaan suorin sijoituksin teollisiin investointihankkeisiin. Julkisen rahoituksen roolina ei ole ollut koskaan kilpailla yksityisen pääoman kanssa, vaan vauhdittaa kotimaisten yritysten ratkaisuja ja teollisten kärkihankkeiden investointeja”, jatkaa ministeri Rydman.

Hallitusohjelman mukaisesti kaikkien valtion pääomasijoitusyhtiöiden tehtävät, painopisteet ja instrumentit on arvioitu perusteellisesti muun muassa vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden kannalta ja niitä on peilattu hallituksen ohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin elinkeinopoliittisen tai teollisuuspoliittisen vaikutuksen tehostamiseksi. 

Nyt valitun toteutusmallin myötä pääomasijoitustoimintaan allokoimat varat kohdistuvat aiempaa vahvemmin tuottotavoitteelliseen sijoitustoimintaan, joissa periaatteina ovat markkinaehtoisuus, rahoitusta saaneiden yritysten jatkorahoituskelpoisuus ja yksityisen pääoman mahdollisimman suuri kanavoituminen markkinaan. Tehostamishyötyjä arvioidaan saavutettavan 5–6 miljoonaa euroa vuodessa ja hyödyt saavutetaan lähes täysimääräisesti vuoteen 2026 mennessä.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää