Valtion käyntiasioinnin kokoaminen ja toimitilaverkon tiivistäminen etenivät suunnitellusti

06.03.2024 14:02

Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 2020-luvulla -hankkeen väliraportti kokoaa yhteen hankkeen ensimmäisestä vaiheesta saadut tulokset vuosilta 2021–2023. Hankkeen tavoitteet saavutettiin toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Uudistusta jatketaan väliraportissa esitettyjen kehitysehdotusten mukaisesti, ja hanke laajenee uusiin maakuntiin.

Yhteiset työympäristöt avattiin vuosien 2021–2023 aikana Lappeenrantaan, Joensuuhun, Lahteen ja Poriin. Työympäristöt koostuvat julkisen hallinnon yhteisistä asiakaspalvelupisteistä sekä niiden yhteydessä toimivista yhteisistä toimistotiloista. Ne kokoavat saman katon alle useiden valtion virastojen sekä kuntien, Kelan ja soveltuvin osin hyvinvointialueiden palvelut. Tavoitteena ovat sujuvat ja asiakaslähtöiset palvelut asiakkaalle.  

Raportissa on useita jatkoehdotuksia, joiden perusteella uudistus etenee toiseen vaiheeseen (2024‒2026). Tällöin jatketaan yhteisten työympäristöjen konseptin kehittämistä ja otetaan etä- ja -tulkkauspalveluratkaisu valtakunnalliseen käyttöön. Lisäksi asiakaspalvelutoimintaa kehitetään edelleen. 

”Uudistusten tavoitteena on tarjota ihmisille usean viranomaisen palveluita samasta paikasta ja helpottaa näin ihmisten asiointia. On tärkeää uudistaa hallintoa vastaamaan tämän päivän haasteisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Uudistusta on tehty hyvässä yhteistyössä viranomaisten välillä, ja tätä työtä jatketaan tulevina vuosina”, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen

Suunnitelmat yhteisistä asiakaspalvelupisteistä ja toimitiloista tehdään seuraavaksi Etelä-Savossa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Lapissa, Satakunnassa ja Uudellamaalla. Kaikissa maakunnissa tehdään suunnitelmat palvelupisteiden sijoittumisesta hankkeen toisen vaiheen aikana. Yhteiset palvelupisteet ja toimitilat otetaan käyttöön kaikissa maakunnissa vuoteen 2030 mennessä.

Asiakaspalvelu sai kiitosta, henkilöstö koki muutoksen osin haastavana

Ensimmäisistä yhteisistä työympäristöistä kerättiin kokemuksia asiakkailta ja työntekijöiltä eri menetelmin. Erityisesti asiakkaat pitivät asiakaspalvelun konseptia toimivana, ja esimerkiksi palveluneuvojien apu palvelupisteellä sai kiitosta. Henkilöstö sen sijaan on kokenut haasteina asiakaspalvelutilojen yhteiskäyttöisyyden ja sen käytännön vaikutukset heidän arkeensa. Tuloksiin on voinut vaikuttaa muun muassa tilojen käyttöönotto keskeneräisinä.

Yhteisten työympäristöjen suunnitelmat laadittiin pääsääntöisesti maakuntien liittojen johdolla valtion viranomaisten ja kuntien yhteistyönä, ja yhteistyömallia jatketaan myös hankkeen seuraavassa vaiheessa. 

Uudistuksessa sovelletaan yhtenäistä konseptia, joka ohjaa yhteisten palvelupisteiden ja toimistotilojen suunnittelua ja toimeenpanoa sekä varmistaa, että aiemmin toteutettujen toimitilahankkeiden opit siirtyvät yhtenäisinä toimitilahankkeesta toiseen.

Työtapojen uudistamista ja toiminnan yhtenäistämistä jatketaan 

Palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen on taloudellisesti tärkeää. Ensimmäiset toteutukset ovat tuoneet valtiolle kokonaistaloudellisesti säästöä tilakustannuksissa vuositasolla noin 2,3 miljoonaa euroa. Uudistuksen läpiviennillä tavoitellaan 50 miljoonan euron vuosittaista säästöä.  Hankkeen edetessä kokonaiskustannuksia on tarpeen seurata edelleen. 

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää