Valtiolla oli lainmukaiset edellytykset tehdä etuostopäätös Kemiönsaaressa sijaitsevaan tilaan

05.02.2024 07:20

Valtiovarainministeriö teki puolustusministeriön esityksestä etuostopäätöksen Kemiönsaaressa sijaitsevasta tilasta keväällä 2022. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt 2.2.2024 tekemässään päätöksessä Meripesä Paradise Oy:lle valituslupaa Turun hallinto-oikeuden aiemmin tekemään päätökseen. Valtiovarainministeriön etuostopäätös Kemiönsaaressa sijaitsevaan tilaan jää voimaan sellaisenaan.

Laki mahdollistaa etuosto-oikeuden valtiolle tilanteessa, jossa kiinteistön hankkiminen on tarpeen maanpuolustuksen, rajavalvonnan tai rajaturvallisuuden varmistamiseksi tai alueellisen koskemattomuuden valvomiseksi ja turvaamiseksi. Kemiönsaaressa sijaitseva tila käsittää 57 hehtaaria maa-aluetta ja 154 hehtaaria merialuetta, ja se rajoittuu osin puolustusvoimien käytössä olevaan alueeseen.

Turun hallinto-oikeus hylkäsi osakeyhtiön valituksen

Tilan ostanut osakeyhtiö valitti valtiovarainministeriön päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 29.3.2023 (H579/2023). Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että valtiovarainministeriön päätökselle etuosto-oikeuden käyttämisestä oli lainmukaiset edellytykset. Valtiovarainministeriö ei ollut käyttänyt toimivaltaansa vastoin valtion etuostolain tarkoitusta, eikä päätös ollut suhteellisuusperiaatteen vastainen. 

Hallinto-oikeus otti päätöksessään myös huomioon alueella toteutuneet kiinteistökaupat, eikä valtiovarainministeriö ollut menetellyt etuosto-oikeutta käyttäessään tasapuolisen kohtelun vastaisesti. Hallinto-oikeuden mukaan valtiovarainministeriön päätöksen muuttamiseen ei ollut syytä. 

Hallinto-oikeus linjasi lisäksi, että eräät asiaan liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia asianosaisille, ja hylkäsi ostajan oikeudenkäynnissä esittämän väitteen siitä, että asiakirjoja ei tulisi ottaa selvityksenä huomioon.

Ostaja haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutoksenhakulupaa Turun hallinto-oikeuden päätökseen. Korkein hallinto-oikeus on 2.2.2024 päätöksessään (223/2024) pysyttänyt hallinto-oikeuden ratkaisun.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää