Valtio korvaa sosiaali- ja terveysalan am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toi­hin sisältyviä har­joit­te­lu­kus­tan­nuk­sia

26.05.2023 07:11

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella määritetään harjoittelukorvauksen suuruus, joka on 36 euroa jokaiselta harjoitteluviikolta. Asetuksen on määrä tulla voimaan 1.6.2023.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopinnoista merkittävä osa tapahtuu käytännön harjoittelussa. Tutkintoihin sisältyvästä harjoittelusta maksetaan valtion varoista korvausta hyvinvointi-alueelle, HUS-yhtymälle, Helsingin kaupungille, kunnalle ja kuntayhtymälle, valtion mielisairaalalle, Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle, kirkon seurakunnalle ja seurakuntayhtymälle, yksityiselle sosiaali- ja terveydenhuollon tai varhaiskasvatuksen palveluja tuottavalle yksikölle sekä Ahvenanmaan maakuntahallitukselle.

Valtion vuoden 2023 talousarvioon lisättiin 12 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysalanammattikorkeakoulututkintoihin sisältyvän harjoittelun kustannusten maksamiseen. Ammattikorkeakoulut ovat aiemmin maksaneet sosiaali- ja terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden kanssa tekemiensä sopimusten perusteella korvausta harjoittelusta aiheutuviin kustannuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavasta korvauksesta säädetään myös maksamisen perusteista ja muista korvauksen hakemiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä, kuten esimerkiksi siitä, mitä korvaukseen oikeutetun hakijan hakemuksen tulee sisältää.

Uusi korvausmenettely yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkintojen koulutuskorvausten seuranta- ja rahoitusmenettelyitä.

Kesäkuussa voimaan tuleva asetus liittyy terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuoltolain 52 §:n muutoksiin, jotka tulivat voimaan 1.1.2023.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää