Vaali- ja puo­lue­ra­hoi­tuk­sen läpinäkyvyyttä ja nuorten osallistumista halutaan lisätä – lakiehdotukset lausunnoille

23.04.2024 17:50

Oikeusministeriö ehdottaa muun muassa tarkennuksia vaalirahoitukseen sekä eurooppalaisen kansalaisaloitteen kannattamisen alaikärajan laskemista 16 vuoteen.

Muutosten tavoitteena on lisätä vaali- ja puoluerahoituksen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Ehdotuksen mukaan myös vaalikampanjan kulut ylittävä vaalirahoitus tulisi jatkossa ilmoittaa. Lisäksi ehdokkaan tulisi ilmoittaa, mihin ylijäävä vaalirahoitus siirtyy.

Myös kampanjaa varten otetun lainan alkuperä olisi jatkossa ilmoitettava. Otetuista lainoista tulisi tehdä ajantasainen ilmoitus samalla tavalla kuin saadusta tuesta tehdään. Lisäksi oikeusministeriö ehdottaa, että luettelo asioista, joita ei pidetä tukena, päivitetään. 

Oikeusministeriön ehdotuksessa puolueilla olisi jatkossa selkeä mahdollisuus valtionavustuksen osittaiselle siirtämiselle puolueen tarkoitusta toteuttavan muun yhteisön tai säätiön toiminnan tukemiseen, kuten vakiintunut käytäntö jo nyt on.

Pakollisesta jä­se­nää­nes­tyk­ses­tä tarkoitus luopua

Ehdotuksessa myös esitetään luopumista puolueiden pakollisesta jäsenäänestyksestä eduskuntavaaleissa. Tällä hetkellä puolueiden on täytynyt toimittaa vaalipiirissä salainen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuva jäsenäänestys ehdokkaista, mikäli heitä on ollut enemmän kuin puolueella on oikeus asettaa vaalipiirissä. Jatkossa puolueilla olisi itsellään mahdollisuus päättää omissa säännöissään jäsenäänestyksen järjestämisestä. 

Lisäksi oikeusministeriö ehdottaa, että eurooppalaista kansalaisaloitetta voisivat jatkossa kannattaa kaikki 16 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Tällä hetkellä alaikäraja on 18 vuotta. Tavoitteena on lisätä erityisesti nuorten kiinnostusta eurooppalaista kansalaisaloitetta kohtaan ja siten lisätä heidän osallistumismahdollisuuksiaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Ehdotetut lakimuutokset ovat osa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaa. Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2025.

Oikeusministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain ja kansalaisaloitelain muuttamiseksi. Lakiehdotukset ovat lausunnolla 18.6.2024 asti.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää