Uusi lainsäädäntö mahdollistaa automaation käytön verotuksessa

27.03.2023 08:46

Nyt vahvistettu julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskeva uusi lainsäädäntö määrittää, millaisissa asioissa ja miten viranomainen saa tehdä päätöksiä automaattisesti.

Automaation käyttö on välttämätöntä verotuksessa siinä käsiteltävien suurten tietomäärien vuoksi. Automaatio parantaa asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua sekä tehostaa verotustyötä.   

Uusi lainsäädäntö varmistaa lakiperustan Verohallinnon automaattiselle päätöksenteolle. Se myös mahdollistaa automaation käytön laajentamisen esimerkiksi auto- ja valmisteverotukseen sekä oikaisuvaatimusten ratkaisemiseen.

Yleislaki julkisen hallinnon automaattisesta päätöksenteosta tulee voimaan 1.5.2023 ja sitä täydentävät erityissäädökset verotus- ja tulliasioiden automaattisesta päätöksenteosta tulevat voimaan 1.1.2024. Jo käytössä olevat automaatioratkaisut tulee muuttaa vastaamaan uutta lainsäädäntöä 18 kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

Automaattiselle päätöksenteolle tarkat rajat

Uusi lainsäädäntö asettaa tarkat rajat automaattisen päätöksenteon käytölle. Viranomainen voi ratkaista asian automaattisesti ainoastaan, jos päätös ei edellytä tapauskohtaista harkintaa. Automaattisen päätöksenteon tulee perustua täsmällisiin, ennalta määritettyihin käsittelysääntöihin. Sääntöjen tulee puolestaan perustua lainsäädäntöön ja niiden laatimisesta vastata ihminen. Verohallinnon automaattinen päätöksenteko toimii jo nykyään tällä tavalla.

Suurimmat muutokset Verohallinnon toimintaan koskevat sitä, miten automaation käyttöä koskevat päätökset dokumentoidaan ja miten automaation käytöstä kerrotaan asiakkaille, joita asia koskee. Verohallinto rakentaa tarvittavat uudet menettelyt ja viestii niistä asiakkailleen siirtymäajan kuluessa.

Lähde: Verohallinnon tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää