Uusi erityisavustus kestävää kas­vu­po­li­tiik­kaa ja yritysten kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä edistäville yhteisöille

05.04.2024 07:05

Valtioneuvosto antoi 4.4 2024 asetuksen erityisavustuksesta kestävää kasvupolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille. Avustusta voidaan myöntää pienten ja keskisuurten yritysten vientiä, kansainvälistymisvalmiuksia sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja kasvua tukeviin, maksutta annettaviin asiantuntija-, tieto- ja neuvontapalveluihin.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että toiminta tai hanke vahvistaa ja täydentää osaltaan julkisten kansainvälistymispalvelutarjoajien muodostaman Team Finland -verkoston palveluja. Avustusta ei myönnetä yksittäiselle yritykselle kohdistettaviin palveluihin.

Avustettavien hankkeiden koot olisivat 100 000 – 400 000 euroa. Avustettavien hankkeiden koon mukaan avustuksen määrä yksittäisten avustuspäätösten osalta olisi pääsääntöisesti yli 50 000 euroa ja enimmillään noin 200 000 euroa. Erityisavustuksena myönnettävien hankeavustusten hallinnointi on hallinnollisesti kevyempää kuin tavallisesti myönnettyjen yleisavustusten hallinnointi. Sen vaikuttavuus on myös parempi kuin yleisavustuksen. 

Avustusta voidaan myöntää työ- ja elinkeinoministeriön toimialan kehittymistä tukeville, Suomessa rekisteröidyille, kansallisella tasolla toimiville yhteisöille. Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää ulkomailla rekisteröidylle yhteisölle, jos hankkeen hyöty kohdistuu Suomeen.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää