Uudistettu ky­ber­tur­val­li­suus­stra­te­gia lausun­to­kier­rok­sel­le

13.06.2024 09:39

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja Suomen uudistetusta kyberturvallisuusstrategiasta. Lausuntoja voi antaa 9.8.2024 asti.

Suomen kyberturvallisuusstrategia on uudistettu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Edellinen kyberturvallisuusstrategia julkaistiin vuonna 2019, minkä jälkeen Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut merkittävästi muun muassa koronapandemian, Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan ja Suomen Nato-jäsenyyden myötä. 

Uudistetun kyberturvallisuusstrategian tavoitetila ulottuu vuoteen 2035. Tavoitteena on, että kyberturvallisuus on erottamaton osa Suomen kokonaisturvallisuutta.

Strategia on jaettu neljään osa-alueeseen:

  • osaava, innovatiivinen ja kokeileva kyberekosysteemi
  • vahva yhteiskunnan kyberresilienssi ja toimintavarmuus
  • vankka kansallinen ja kansainvälinen yhteistoimintamalli
  • oikea-aikainen uhkiin reagointi ja turvattu suvereniteetti.

Jokaiselle osa-alueelle on muodostettu omat strategiset tavoitteet, joiden pohjalta laaditaan yhteiset konkreettiset kehittämistoimet.

Kyberturvallisuusstrategian uudistamisessa on otettu huomioon EU:n päivitetyn kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi) vaatimukset kansalliselle kyberturvallisuusstrategialle sekä muu aiheeseen liittyvä keskeinen strategia- ja selontekotyö.

Valtioneuvoston kanslia asetti 8.3.2024 valtioneuvoston turvallisuusjohtamisen toimintamallin kehittämiseksi hankkeen, jonka alatyöryhmässä uudistettu kyberturvallisuusstrategia valmisteltiin valtion kyberturvallisuusjohtajan johdolla. Työryhmän lisäksi valmisteluun on osallistunut lähes sata julkisen ja yksityisen sektorin, tiedeyhteisön ja kansalaisjärjestöjen toimijaa.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja voi antaa 9.8.2024 asti. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkatyönä.

EU:n kyberturvallisuusdirektiivin mukaisen strategian tulee olla voimassa 18.10.2024.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää