Uudessa hankkeessa laaditaan ohjeet omatoimiseen varautumiseen poikkeusoloja varten

20.03.2024 10:37

Sisäministeriön käynnistämässä hankkeessa laaditaan ohjeet pelastussuunnitelmiin, väestönsuojien käyttöönottoon ja käyttöön, kunnossapitoon ja tarkastuksiin. Ohjeet on suunnattu tahoille, jotka toimivat väestönsuojelun ja pelastussuunnitelmien parissa. Ohjeiden tavoitteena on selkiyttää lainsäädäntöä.

Sisäministeriön hankkeessa laaditaan ohjeet omatoimiseen varautumiseen poikkeusoloja varten. Ohjeilla selkiytetään lainsäädännön velvoitteita ja yhdenmukaistetaan eri toimijoiden toimintamalleja pelastussuunnitteluun ja väestönsuojiin liittyen. Ohjeet edistävät poikkeusolojen pelastustoimintaa ja siihen varautumista sekä tukevat pelastuslaitosten valvontatehtävää.

- Viime syksynä valmistuneessa väestönsuojaselvityksessä havaittiin, että lainsäädäntöä selkiyttäville ohjeille on tarvetta. Nyt käynnistyvällä hankkeella vastataan tähän tarpeeseen. Ohjeiden teossa hyödynnetään aiemmin tehtyjä selvityksiä, hankkeessa mukana olevien organisaatioiden asiantuntijoiden osaamista ja myös muun muassa Ukrainasta saatuja kokemuksia väestönsuojelusta, projektipäällikkö Ira Pasi sisäministeriöstä sanoo.

Ohjeet koskevat pelastussuunnitelmia sekä väestönsuojien käyttöönottoa, käyttöä, kunnossapitoa ja tarkastuksia. Ohjeiden kohderyhmänä ovat tahot, jotka toimivat väestönsuojelun ja pelastussuunnitelmien parissa, eli esimerkiksi taloyhtiöt, rakennusten omistajat ja pelastusviranomaiset.

Hankkeella tuetaan hallitusohjelman tavoitetta siitä, että omatoimisen varautumisen osaamista vahvistetaan kaikissa väestöryhmissä.

Haasteita muun muassa väestönsuojien käyttöönotto- ja käyt­tö­suun­ni­tel­mis­sa ja valvontatyössä

Tällä hetkellä väestönsuojiin liittyvässä osaamisessa on puutteita kaikilla toimijoilla ja valtakunnallisia ohjeita ei ole tai ne ovat puutteellisia. 

Väestönsuojaselvityksessä havaittiin, että väestönsuojien parissa toimivat tahot eivät olleet suoriutuneet tehtävistään lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Väestönsuojien käyttöönotto- ja käyttösuunnitelmia oli tehty harvoin tai ne olivat puutteellisia. Myöskään valvontatyötä tekeville pelastusviranomaisille ei ole selvää, mitä asioita pelastussuunnitelmassa tulisi olla väestönsuojaan liittyen. Pelastussuunnitelmien laatimiseen ei myöskään ole olemassa yleistä ohjetta.

Hanketta on valmisteltu sisäministeriössä vuoden alusta lähtien. Hanke muodostuu kolmesta jaoksesta, joissa on jäseninä eri organisaatioiden edustajia. Jaostojen työskentely käynnistyy maaliskuussa. Ohjeiden on tarkoitus valmistua vuoden 2025 lopussa.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää