Ulosoton ve­lal­lis­mää­ris­sä ei merkittävää muutosta – myönnettyjä vapaakuukausia selvästi aiempaa enemmän

05.03.2024 18:37

Ulosotossa oli vuoden 2023 aikana 574 000 eri velallista, missä on kasvua edellisvuoteen 0,7 prosenttia. Velallisista luonnollisia henkilöitä oli 91 prosenttia ja juridisia henkilöitä yhdeksän prosenttia.

Vuoden 2023 aikana ulosottoon saapui noin 2,6 miljoonaa asiaa ja käsiteltiin hieman yli 2,8 miljoonaa asiaa. Saapuneista asioista noin 62 prosenttia on suoraan ulosottokelpoisia veroja ja muita julkisoikeudellisia asioita ja 26 prosenttia erilaisia yksityisoikeudellisia asioita.

Ulos­ot­to­ve­lal­li­sil­le myönnettyjen huojennusten määrässä kasvua

Velalliselle ulosmittauksen jälkeen jäävää suojaosuutta korotettiin viime vuoden alussa takuueläkkeen tasolle. Myös vapaakuukausien myöntämiseen tuli keväällä lakimuutos, joka kasvatti vapaakuukausien määrää.

- Molemmat lakimuutokset näkyvät Ulosottolaitoksen viime vuoden tunnusluvuissa. Uusia lainsäännöksiä on sovellettu heti niiden voimaantulosta alkaen, toteaa vuoden alussa uutena valtakunnanvoutina aloittanut Veikko Minkkinen.

Väliaikainen laki ulosoton suojaosuuksista on voimassa, kunnes oikeusministeriössä valmisteilla oleva toistuvaistulon ulosmittausta koskeva kokonaisuudistus voidaan toteuttaa. Lainsäädäntömuutoksilla pyritään huolehtimaan velallisten käyttöön jäävien tulojen riittävyydestä.

Ulosoton perintätulos eli ulosottoon maksettu rahamäärä oli vuonna 2023 noin 1,19 miljardia euroa, missä on laskua edellisvuoteen 5,6 prosenttia. Perimistuloksen lasku selittyy edellä kuvatuilla lainsäädäntömuutoksilla. Suojaosuus- ja vapaakuukausiuudistukset näkyivät ulosotossa siten, että palkasta ja eläkkeestä velkojille tilitetyt kertymät laskivat noin 11 prosenttia. Vapaakuukausia myönnettiin velallisille yli 157 000 kappaletta, missä on kasvua edellisvuoteen verrattuna lähes 50 prosenttia. Perintätuloksesta tilitetään valtiolle vuosittain noin 350–400 miljoonaa euroa, minkä lisäksi ulosottomaksutuloina kertyi valtiolle vuonna 2023 noin 88,5 miljoonaa euroa.

- Muuttuneen lainsäädännön kokonaisvaikutus saadaan näkyviin kuitenkin vasta vuoden 2024 aikana, kertoo valtakunnanvouti Minkkinen.

EU:n pakotepäätösten täytäntöönpano jatkuu – takavarikoidun omaisuuden arvo kasvoi edellisvuodesta

Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan seuranneet kansainväliset pakotteet on keskitetty Ulosottolaitoksen erityistäytäntöönpanon toimintayksikköön. Vuoden 2023 aikana vireille tuli lähes 400 pakotevastaajia koskevia asioita. Pakotteisiin liittyviä väliaikaistoimia tehtiin 52 ja takavarikkoja yhteensä 160 kappaletta. Vuoden lopussa oli takavarikoidun, pakotteisiin liittyvän omaisuuden arvo yli 245 miljoonaa euroa, missä on kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 32 prosenttia.

Lähde ja lisätietoja: Ulosottolaitoksen tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää