Työttömiä työnhakijoita tammikuussa 291 100

20.02.2024 10:06

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 33 100 henkilöllä viime vuoden tammikuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 91 200. Kaikkiaan tammikuussa oli avoinna 133 400 työpaikkaa, mikä on 43 100 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa yhteensä 291 100. Se on 33 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 6 500 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää työ- ja elinkeinotoimistojen ja kuntakokeilujen asiakkaat sekä kokoaikaisesti lomautetut. Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaina 160 400 henkilöä, mikä on 20 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Koko maassa oli lomautettuna tammikuun lopussa 45 300 henkilöä, mikä on 16 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 35 000 henkilöä, mikä on 12 700 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Joulukuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 4 600:lla.

Pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä oli 91 700

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 91 700, mikä on 5 800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 102 800 eli 7 300 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4 800 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa eli yhteensä 32 200. Nuorten työttömyyksistä 53,4 prosenttia päättyi tammikuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä, mikä on 3,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin tammikuun aikana 91 200 eli 23 500 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Kaikkiaan tammikuussa oli avoinna 133 400 työpaikkaa, mikä on 43 100 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tammikuun lopussa 113 400 henkilöä, mikä on 1 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työt­tö­myy­sas­teen trendi 7,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli tammikuussa 3 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 73,2 prosenttia, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 231 000, mikä oli 20 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 7,7 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työn­vä­li­tys­ti­las­ton ja työ­voi­ma­tut­ki­muk­sen keskeiset erot

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen ja kuntakokeilujen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus. 

Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien neljän viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien kahden viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää