Työttömiä työnhakijoita joulukuussa 297 600

25.01.2024 08:47

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 37 200 henkilöllä viime vuoden joulukuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 44 800. Kaikkiaan joulukuussa oli avoinna 82 100 työpaikkaa, mikä on 47 400 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa yhteensä 297 600. Se on 37 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 33 400 enemmän kuin edellisessä kuussa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää työ- ja elinkeinotoimistojen ja kuntakokeilujen asiakkaat sekä kokoaikaisesti lomautetut. Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaina 162 000 henkilöä, mikä on 21 300 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Koko maassa oli lomautettuna joulukuun lopussa 49 800 henkilöä, mikä on 20 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 39 600 henkilöä, mikä on 16 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Marraskuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä kasvoi 13 600:lla.

Pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä oli 90 600

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 90 600, mikä on 4 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 104 300 eli 8 400 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 300 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa eli yhteensä 33 400. Nuorten työttömyyksistä 59,7 prosenttia päättyi tammi–joulukuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä, mikä on 2,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin joulukuun aikana 44 800 eli 27 900 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Kaikkiaan joulukuussa oli avoinna 82 100 työpaikkaa, mikä on 47 400 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli joulukuun lopussa 106 700 henkilöä, mikä on 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työt­tö­myy­sas­teen trendi 7,6 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli joulukuussa 5 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 73,1 prosenttia, mikä on 1,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 199 000, mikä oli 12 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 7,6 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työn­vä­li­tys­ti­las­ton ja työ­voi­ma­tut­ki­muk­sen keskeiset erot

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen ja kuntakokeilujen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus. 

Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien neljän viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien kahden viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut. (Ks. stat.fi.)

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää