Työttömiä työnhakijoita helmikuussa 289 700

26.03.2024 08:40

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 31 600 henkilöllä viime vuoden helmikuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 66 700. Kaikkiaan helmikuussa oli avoinna 151 400 työpaikkaa, mikä on 46 900 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa yhteensä 289 700. Se on 31 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 1 500 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää työ- ja elinkeinotoimistojen ja kuntakokeilujen asiakkaat sekä kokoaikaisesti lomautetut. Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaina 160 400 henkilöä, mikä on 19 600 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Koko maassa oli lomautettuna helmikuun lopussa 45 700 henkilöä, mikä on 15 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 35 300 henkilöä, mikä on 11 100 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Tammikuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä nousi 300:lla.

Pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä oli 92 200

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 92 200, mikä on 7 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 102 200 eli 6 500 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa eli yhteensä 32 000. Nuorten työttömyyksistä 53,2 prosenttia päättyi tammi-helmikuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä, mikä on 2,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin helmikuun aikana 66 700 eli 25 200 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Kaikkiaan helmikuussa oli avoinna 151 400 työpaikkaa, mikä on 46 900 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli helmikuun lopussa 113 600 henkilöä, mikä on 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työt­tö­myy­sas­teen trendi 7,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli helmikuussa 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 73,2 prosenttia, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 220 000, mikä oli 34 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 7,7 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.                                     

Työn­vä­li­tys­ti­las­ton ja työ­voi­ma­tut­ki­muk­sen keskeiset erot

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen ja kuntakokeilujen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus. 

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien neljän viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien kahden viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää