Työ­suo­je­lu­vi­ran­omai­sen raportti paljastaa häirinnän ja työssä kuormittumisen jatkuvat haasteet työpaikoilla

29.05.2024 08:02

Työsuojeluviranomainen on julkaissut raportin, joka käsittelee häirinnän ja työssä kuormittumisen asiakasaloitteista valvontaa vuonna 2023. Raportista ilmenee, että työpaikoilla kohdataan edelleen merkittäviä haasteita näiden ongelmien käsittelyssä ja ehkäisyssä.

Vuonna 2023 työsuojeluviranomainen vastaanotti noin 2 200 yhteydenottoa, jotka koskivat häirintää ja työssä kuormittumista. Näistä noin 1 000 liittyi psykososiaaliseen kuormitukseen ja noin 1 700 häirintään tai epäasialliseen kohteluun. Osa yhteydenotoista koski molempia asioita. Seksuaalista häirintää koskevia yhteydenottoja tuli noin 40.  

Puutteet työpaikoilla huolestuttavat viranomaista

Useimmissa tapauksissa yhteydenottajat pyysivät neuvoja asian käsittelyyn työpaikalla. Häirintään liittyviä kirjallisia valvontapyyntöjä tehtiin 234 ja kuormittumiseen liittyviä 44. Näiden perusteella työsuojeluviranomainen teki yhteensä 76 tarkastusta häirintätapauksissa ja 41 tarkastusta kuormittumistapauksissa. 

Tarkastusten tulokset ovat huolestuttavia: noin 40 prosentissa häirintään liittyvistä tarkastuksista ja yhtä suuressa osuudessa kuormittumiseen liittyvistä tarkastuksista havaittiin, ettei työnantaja ollut noudattanut työturvallisuuslain mukaisia velvollisuuksiaan. Puutteet koskivat usein sitä, ettei työnantaja ollut selvittänyt tapahtumien kulkua lainkaan taikka oli selvittänyt niitä viiveellä tai puutteellisesti. Noin viidesosassa häirintätapauksista ja neljäsosassa kuormitustapauksista työnantajan toimet olivat olleet riittämättömiä. 

Lisäksi tarkastuksissa havaittiin muita puutteita, kuten esihenkilöiden ja työntekijöiden perehdytyksen sekä työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden selvittämisen ja arvioinnin laiminlyöntiä. Työsuojeluviranomainen teki myös neljä esitutkintailmoitusta epäillystä työturvallisuusrikoksesta. 

”Työpaikoilla on edelleen paljon tehtävää häirinnän ja työssä kuormittumisen ehkäisemiseksi ja asianmukaiseksi käsittelemiseksi. Työnantajien on huolehdittava lakisääteisistä velvollisuuksistaan työntekijöidensä hyvinvoinnin takaamiseksi”, muistuttaa ylitarkastaja Ulla Riikonen

Pu­he­lin­neu­von­taan voi soittaa nimettömästi

Työsuojeluviranomaisen valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 9–15 numerossa 0295 016 620. Neuvontaan voi soittaa nimettömästi, ja yksittäisen työntekijän asiaa valvotaan vain hänen omalla suostumuksellaan. Työsuojeluviranomaiselle voi myös antaa nimettömän vihjeen työpaikalla esiintyvästä häirinnästä tai kuormituksesta. Lisätietoja löytyy osoitteesta Tyosuojelu.fi, osioista Epäasiallinen kohtelu ja Psykososiaalinen kuormitus.  

Lisätietoja aiheesta ja tapauskuvauksia valvonnasta löytyy työsuojeluviranomaisen tuoreesta Häirinnän ja työssä kuormittumisen asiakasaloitteinen valvonta vuonna 2023 -raportista.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää