Työ­suo­je­lu­vi­ran­omai­nen valvoi ulkomaisen työvoiman käyttöä ra­ken­nus­työ­mail­la viikonloppuisin

30.01.2024 08:33

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoi vuonna 2023 ulkomaisen työvoiman käyttöä rakennustyömailla useana viikonloppuna. Viikonlopputarkastuksia tehtiin Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Tuusulassa. Työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

Monella tarkastuksella ilmeni syitä epäillä, että työnantaja ei ollut maksanut työntekijälle kuuluvia ylityö- ja sunnuntaikorvauksia. Näiden osalta valvonta jatkuu.

Työnteko-oikeudetonta työskentelyä havaittiin vain yhdellä työmaalla. Siellä ulkomainen työntekijä työskenteli työtehtävässä, johon hänellä ei ollut myönnetyn oleskeluluvan perusteella oikeutta. Työturvallisuuden osalta havaittiin vain yksittäisiä puutteita suojavarusteiden käytössä, telineissä, kulkuteissä ja siisteydessä.

Tarkastuksilla valvottiin myös tunnistekorttien käyttöön ja työntekijäluetteloon liittyviä pääurakoitsijan velvollisuuksia.

Tarkastukset tehtiin ennalta ilmoittamatta. Valvonnan tavoitteena oli torjua ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä rakennusalalla.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue tekee viikonloppuisin ulkomaalaisvalvontaa myös esimerkiksi ravintoloihin sekä tilaajavastuutarkastuksia. Rakennustyömaille tehtiin vuonna 2023 viikonloppuina seitsemän tarkastusta. Havainnoituja kohteita oli enemmän, mutta muissa ei sillä hetkellä työskennelty, eikä niihin tehty tarkastusta. Rakennustyömaiden viikonloppuvalvontaa on tarkoitus jatkaa tänä vuonna.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää