Työ­suo­je­lu­vi­ran­omai­nen hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa ruokalähettejä koskevaan päätökseen

22.02.2024 10:56

Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätti 21.2.2024, että Woltin ruokalähettien työ ei ole työsuhteessa tehtävää työtä. Työsuojeluviranomainen aikoo hakea päätökseen valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jotta asiasta saataisiin ennakkoratkaisu.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös koski Wolt Enterprises Oy:n tekemää valitusta, joka koski Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen 1.11.2021 antamaa päätöstä. Vuoden 2021 päätöksessä työsuojeluviranomainen katsoi Woltin ruokalähettien olevan työsuhteessa ja velvoitti Woltin työnantajana pitämään työtunneista työaikakirjanpitoa. Työsuojeluviranomainen teki päätöksen työsuhteisuudesta kokonaisarvioinnilla. 

Ennen päätöstään työsuojeluviranomainen pyysi työneuvostolta lausunnon työaikalain soveltumisesta ruokalähettien työhön. Työneuvosto katsoi, että ruokalähetit tekevät työtään työsuhteessa. Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen mutta toiminnassaan riippumaton erityisviranomainen. 

21.2.2024 antamassaan päätöksessä hallinto-oikeus kumosi työsuojeluviranomaisen päätöksen. Se katsoi, että Woltin ruokalähettien työssä ei täyty työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:n mukaisista työsuhteen tunnusmerkeistä työnjohto- ja valvontaoikeus, eikä lähettien työtä ole kokonaisarvionkaan perusteella pidettävä työsuhteessa tehtynä. Näin ollen myöskään työaikalaki (872/2019) ei tule sovellettavaksi ruokalähettien työhön. 

Työ­suo­je­lu­vi­ran­omai­nen: Oikeustila on edelleen epäselvä

Työsuojeluviranomainen aikoo hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jotta asiasta saataisiin ennakkoratkaisu. 

”Hallinto-oikeus arvioi päätöksessään työn johdon ja valvonnan tunnusmerkin täyttymistä eri tavalla kuin työneuvosto aiemmassa lausunnossaan. Katsomme, että oikeustila on epäselvä, ja olisi tärkeää saada asiasta korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu”, kertoo johtaja Eerik Tarnaala Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Työsuojeluviranomainen törmää valvonnassa yhä useammin tapauksiin, joissa se joutuu arvioimaan, onko kyse työsuhteesta vai yrittäjyydestä. 

”Tämän arvioinnin tueksi olisi tärkeää saada ennakkoratkaisu. Tunnusmerkeistä erityisesti työn johdon ja valvonnan arviointi on haastavaa. Työoikeudellisen direktio-oikeuden erottaminen muunlaisesta direktiosta ei ole yksinkertaista”, johtaja Tarnaala kertoo.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää