Työ­suo­je­lu­pääl­li­köl­le sakkoja il­moit­ta­mat­to­mis­ta hätätöistä

10.06.2024 14:02

Kuntayhtymän työsuojelupäällikkö tuomittiin Kymenlaakson käräjäoikeudessa maksamaan sakkoja työaikarikkomuksesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta, kun hän ei ollut tehnyt lain vaatimia ilmoituksia hyvinvointialueen teettämistä hätätöistä terveydenhuollon lakkojen aikaan vuonna 2022.

Tapaus liittyy kevään, kesän ja alkusyksyn 2022 voimassa olleisiin terveydenhuollon työtaisteluihin, jolloin osa sairaanhoitopiireistä määräsi hoitajia suojelutyön lisäksi hätätöihin. Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue totesi tuolloin suurimman osan hätätöistä eri alueilla hätätyösäännöksen vastaiseksi. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa ei kuitenkaan ollut kyse varsinaisista hätätöiden lainvastaisuuksista vaan siitä, että työsuojelupäällikkö ei ollut viivytyksettä ilmoittanut teetettyjä hätätöitä valvovalle viranomaiselle. 

Lain mukaan työnantajan on viivytyksettä tehtävä työsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestosta. Kyseisellä työpaikalla tämä tehtävä oli määrätty työsuojelupäällikölle. Työsuojelupäällikkö kiisti syyllistyneensä rikkomukseen, koska katsoi, ettei hän tiennyt ilmoittamisen kuuluvan hänen tehtäviinsä. Kulloinkin vastuussa olleet lääkärit olivat antaneet varsinaiset hätätyömääräykset, ja he olivat ohjeistuksen mukaisesti toimittaneet ne tiedoksi työsuojelupäällikölle. 

Työsuojelujuristi Aki Eriksson Lounais-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että erilaiset laissa säädetyt ilmoitusvelvollisuudet ovat tärkeä osa lakien noudattamisen valvontaa ja työntekijöiden oikeusturvaa: ”Hätätyötilanteissakin puututaan merkittävästi työntekijöiden oikeuksiin, ja jos viranomainen ei pääse oikea-aikaisesti puuttumaan lain vastaisesti teetettyyn hätätyöhön, saattaa lainvastainen tila toistua tai jatkua. Tässäkin tapauksessa olisimme puuttuneet asiaan jo ensimmäisen tapauksen jälkeen. Nyt hätätöitä teetettiin 28 kertaa ja arvio tehtiin vasta jälkikäteen.”    

Kymenlaakson käräjäoikeuden tuomio 7.6.2024, R 24/125112. Tuomio ei ole tiedotteen julkaisuhetkellä lainvoimainen.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää