Työryhmä valmistelemaan toimenpiteitä oppimistulosten nostamiseksi

11.03.2024 07:20

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia esitys toimenpiteistä perusopetuksen oppimistulosten nostamiseksi. Työn taustalla on suomalaisnuorten osaamisen tason heikkeneminen kansainvälisissä (mm. PISA) sekä kansallisissa arviointitutkimuksissa.

- Osaamisen tason heikkeneminen on ollut nähtävissä jo pitkään, ja suunta on huolestuttava. Oppimistulosten laskun taustalla olevat tekijät on nyt analysoitava, ja on käynnistettävä laaja-alaisia toimenpiteitä oppimistulosten kääntämiseksi nousuun ja perustaitojen vahvistamiseksi, sanoo opetusministeri Anna-Maja Henriksson.

Työryhmän tehtävänä on luoda yhteinen näkemys perusopetuksen oppimistulosten laskuun vaikuttaneista tekijöistä sekä laatia yhteiseen näkemykseen perustuva esitys kehittämistarpeista ja toimenpiteistä oppimistulosten kääntämiseksi nousuun. 

Työryhmän tulee työssään keskittyä muun muassa koulun toimintatapoihin ja toimintakulttuuriin, pedagogiikkaan ja johtamiseen sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamistarpeisiin. Työryhmän työskentelyssä varmistetaan synergia peruskoulun tulevaisuustyön kanssa.

Työryhmän työn taustalla on pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman kirjaus, jossa asetetaan tavoitteeksi perustaitojen osaamisen vahvistaminen ja se, että jokainen saavuttaa peruskoulusta riittävät perustiedot.

- Hallitus on jo aiemmin käynnistänyt joukon toimenpiteitä osaamistason parantamiseksi, mm. perusopetuksen vähimmäistuntimäärää nostamalla, oppimisen kolmiportaista tukea uudistamalla sekä tasa-arvorahoituksen määrärahatason vakiinnuttamisella. Nämä toimenpiteet ovat äärimmäisen tärkeitä, painottaa ministeri Henriksson.  

Lisäksi hallitusohjelmassa on linjattu hallituksen toteuttavan perusopetuksessa osaamistakuun, joka tarkoittaa vähimmäisosaamistason määrittelyä ja sen saavuttamista edettäessä peruskoulussa luokalta seuraavalle. 

Työryhmän puheenjohtaja on ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja varapuheenjohtaja johtaja Jarkko Niiranen Opetushallituksesta. Jäsenet edustavat laajasti koulutusalan organisaatioita. 

Työryhmän toimikausi on 1.4.2024 – 31.5.2026. Ryhmän tulee tuottaa analyysi kansallisesta tilanteesta vuoden 2025 kuluessa sekä ehdotus tarvittavista kehittämistoimenpiteistä viimeistään 15.6.2026.

Lähde: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää