Työryhmä valmistelee ra­han­pe­su­lain­sää­dän­nön koko­nai­suu­dis­tus­ta

17.05.2024 10:55

Valtiovarainministeriön työryhmä laatii luonnoksen hallituksen esitykseksi, jolla pannaan täytäntöön EU-lainsäädäntöä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

EU pyrkii niin sanotulla rahanpesupaketilla tehostamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa. Uudistuksella tehostetaan ja yhtenäistetään sääntelyä ja valvontaa, vahvistetaan estämistoimien kansainvälistä ulottuvuutta sekä perustetaan uusi EU:n valvonta- ja koordinointiviranomainen.

Työryhmän tehtävänä on valmistella seuraavien EU-säännösten täytäntöönpanoa:

  • asetus uuden EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen valvontaviranomaisen perustamisesta (AMLA-asetus)
  • asetus rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen (rahanpesuasetus)
  • kuudes rahanpesudirektiivi
  • rahoitustietodirektiivin muutokset.

Lisäksi työryhmä voi ehdottaa muita muutoksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyyn.

Työryhmässä on edustajat keskeisistä viranomaisista ja sidosryhmistä. Lisäksi työryhmä kuulee muita keskeisiä sidosryhmiä toimikauden aikana. Ryhmän toimikausi päättyy kesäkuun 2025 lopussa.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää