Työryhmä laatii toi­min­taoh­jel­man vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työl­lis­ty­mi­sek­si

23.04.2024 10:32

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on vahvistaa erityisryhmien, kuten osatyökykyisten, vammaisten, maahanmuuttajien, ikääntyneiden ja matalan koulutustason tehtävissä toimivien henkilöiden, työllistymistä, osaamista ja työelämäosallisuutta.

Työryhmä laatii toimintaohjelman vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työelämään osallistumisen lisäämiseksi ja seuraa ohjelman toteutusta.

Lisäksi työryhmä arvioi mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita kohderyhmän työllistymisen edistämiseksi. Työryhmän tehtävänä on valmistella selvitykset työelämän vastaanottokyvykkyyttä vahvistavista toimista sekä eri eurooppalaisissa maissa käytössä olevista malleista haastavasti työllistyvien palkkaamisen tukemiseksi. Työssä hyödynnetään niin ikään aiemmin toteutettujen samaan teemaan liittyvien toimintaohjelmien ja hankkeiden sekä niiden arviointien tulokset.

Ohjelman tavoitteena on hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti hyödyntää aiempaa paremmin käyttämätöntä työvoima- ja osaamispotentiaalia koko maan työllisyyden ja kasvun edistämiseksi. Työryhmän työtä viitoittaa hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan työllisyys- ja kasvutoimilla tavoitellaan 100 000 uutta työllistä. Hallituksen pidemmän aikavälin tavoitteena on 80 prosentin työllisyysaste vuoteen 2031 mennessä. Tämä edellyttää, että myös työmarkkinoilla vaikeimmassa asemassa olevilla henkilöillä on mahdollisuus työllistyä avoimiin työpaikkoihin.

Tavoitteiden saavuttamiseksi työnantajille on tarjottava lisää tietoa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden palkkaamisesta sekä kehitettävä työnantajien kannusteita. Samalla pitää vähentää syrjintää työelämässä. Lisäksi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat tarvitsevat nykyistä enemmän räätälöityjä, juuri heidän työllistymistään tukevia ja osaamistaan kehittäviä palveluja. 

Työryhmän puheenjohtaja on työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth. Työryhmän toimikausi jatkuu hallituskauden loppuun saakka. Työryhmässä ovat edustettuina työmarkkinajärjestöt sekä keskeiset vaikeasti työllistyvien henkilöiden etujärjestöt ja säätiöt, muut ministeriöt ja työvoimahallinto.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää