Työryhmä ehdottaa rikosten uhrien aseman parantamista

23.03.2023 07:10

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia rikosvahinkolakiin. Tavoitteena on parantaa erityisesti vakavien rikosten uhriksi joutuneiden henkilöiden sekä surmansa saaneen henkilön läheisten korvaussuojaa. Työ on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa, jonka mukaan rikoksen uhrin ja henkirikoksen uhrin omaisten parempi tuki turvataan.

Työryhmä ehdottaa, että valtion varoista maksettavien korvausten enimmäismääriä korotetaan, niin että ne vastaisivat paremmin tuomioistuimissa rikoksen tekijän maksettavaksi määrättyjä korvauksia. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että henkirikoksen uhrin läheisille maksettaisiin valtion varoista korvausta heille kuolemantapauksesta aiheutuneesta kärsimyksestä. Ehdotettujen uudistusten ansioista rikoksen uhri tai henkirikoksen uhrin läheinen saisi entistä useammin korvauksen täysimääräisenä rikosvahinkojärjestelmästä. 

Työryhmä korottaisi muun muassa seksuaalirikosten ja ihmiskaupan uhreille maksettavien kärsimyskorvausten enimmäismääriä. Samoin se korottaisi tilapäisestä haitasta ja surmansa saaneen läheisille aiheutuneista hoitokustannuksista ja ansionmenetyksestä maksettavien korvausten enimmäismääriä.

Työryhmä ehdottaa myös, että rikoksen uhrille ja surmansa saaneen läheiselle tulisi oikeus saada Valtiokonttorilta maksusitoumus rikosvahingon seurauksena tarpeelliseen terapiaan.

Työryhmä myös laajentaisi Valtiokonttorin oikeutta saada korvausasian ratkaisemiseksi välttämättömiä tietoja. Lisäksi Valtiokonttori saisi jatkossa mahdollisuuden oikaista tekemänsä päätöksen.

Työryhmän mietintö on lausuntokierroksella, ja siihen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssa 10.5.2023 asti.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää