Työolobarometri 2023: Tukea jatkuvaan oppimiseen tarvittaisiin työpaikoilla enemmän

18.04.2024 10:32

Työolobarometrin mukaan vuonna 2023 lähes kolme neljännestä työntekijöistä piti hyvinä mahdollisuuksiaan sovittaa yhteen työ ja muu elämä. Sen sijaan osaamisen kehittämisessä on työpaikoilla paljon parannettavaa.

Irtisanomisen uhkan kokemukset olivat vuoteen 2022 verrattuna lähes ennallaan. Sen sijaan aiempaa useammat työntekijät, erityisesti miehet, arvioivat voivansa joutua lomautetuksi. Mahdollisuuksiinsa löytää uusi työ uskoi aiempaa harvempi. Pessimistisimpiä uuden työn löytämisen suhteen olivat etenkin vanhimpien ikäryhmien edustajat, erityisesti yli 54-vuotiaat. Myös henkilöstömäärän lisäyksistä työpaikalla kertoi harvempi työntekijä kuin vuonna 2022.

Ulkoisista paineista huolimatta työpaikoilla on säilynyt työntekijöiden mielestä hyvä ilmapiiri. Tästä kertovat kokemukset tasapuolisesta kohtelusta ja avoimesta tiedonkulusta sekä kyvystä ratkoa työpaikalla ilmeneviä ristiriitoja.  

Kiire on työssä yleistä, joskin edellisvuosiin verrattuna aavistuksen vähäisempää. Vuonna 2023 palkansaajista neljännes kertoi työskentelevänsä tiukkojen aikataulujen mukaan tai hyvin nopealla tahdilla päivittäin ja 37 prosenttia viikoittain. Huolestuttavaa on, että työolobarometrin mukaan etenkin alle 35-vuotiailla oli keskimääräistä enemmän työuupumuksen oireita ja haitallista stressiä.

Työnantajan tarjoamaan koulutukseen osallistuu yhä harvempi

Työnantajan tarjoamaan koulutukseen osallistuminen on korona-ajan jälkeen jäänyt aiempaa vähäisemmäksi. Aiemmin parhaimmillaan selvästi yli puolet palkansaajista on osallistunut vuosittain työnantajan tarjoamaan koulutukseen. Nyt jo kolmantena vuonna peräkkäin koulutukseen osallistuneiden osuus jäi 40 prosenttiin. Tämä on vähemmän kuin kertaakaan työolobarometrin mittaushistorian aikana eli vuodesta 2001 lähtien.

Noin puolet palkansaajista opiskelee itsenäisesti, mutta tämäkin vähentyi vuoden 2023 aikana. Työssä opiskelu kokeneemman työntekijän, mentorin tai opettajan ohjaamana väheni sekin edellisvuoteen verrattuna. Vähiten jatkuvaan oppimiseen osallistutaan työntekijäammateissa, teollisuudessa ja pienillä työpaikoilla.

Mikä on työolobarometri?

Työ- ja elinkeinoministeriö tuottaa vuosittain työolobarometrin, jossa seurataan palkansaajien kokemuksia työelämän laadusta. Otantaan perustuva tutkimus on tehty vuodesta 1992 lähtien. Vuonna 2023 tutkimukseen vastasi 2003 palkansaajaa joko verkkokyselyssä tai puhelinhaastattelussa. Tutkimuksen tiedot voidaan luotettavasti yleistää koskemaan työssä olevia palkansaajia koko Suomessa ja kaikilla aloilla.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää