Työnantaja jätti maksamatta ainoalle ulkomaalaiselle työntekijälleen palkkaa ja päätti työsuhteen koeajalla – tuomio työsyrjinnästä

26.02.2024 07:28

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi siivousyrityksen toimitusjohtajan 50 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen työsyrjintärikoksesta.

Yhtiössä siivoustyötä tehnyt työntekijä ei saanut lainkaan palkkaa työsuhteensa aikana tai sen päättymisen jälkeen. Työsuhde kesti noin puolitoista kuukautta. Työntekijä vaati työnantajalta palkkaa ja ilmoitti ryhtyvänsä oikeudellisiin toimiin, mikäli palkkaa ei makseta. Tämän jälkeen työnantaja oli välittömästi päättänyt työsuhteen koeajalla. Työnantaja perusteli työsuhteen päättämistä työsuoritukseen liittyvillä syillä. Palkan maksamatta jättämistä työnantaja perusteli yhtiön taloudellisilla vaikeuksilla. Hän oli kuitenkin maksanut palkan muille yhtiön työntekijöille.

Syyttäjä vaati työnantajan edustajalle rangaistusta työsyrjinnästä sillä perusteella, että hän oli ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettanut alaisensa työntekijän epäedulliseen asemaan kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden tai kielen tai työntekijän ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Käräjäoikeus katsoi jääneen näyttämättä, että työntekijän työsuorituksessa olisi esiintynyt puutteita ja että työnantajalla olisi ollut asiallinen syy työsuhteen päättämiselle. Käräjäoikeus katsoi, että työnantaja oli asettanut työntekijän ainoana ulkomaalaisena työntekijänä epäedulliseen asemaan toisiin työntekijöihinsä nähden, kun työntekijälle ei maksettu palkkaa. Lisäksi työntekijän työsuhde oli ainoana ulkomaalaisena työntekijänä päätetty koeajalla välittömästi sen jälkeen, kun hän oli ilmoittanut ryhtyvänsä oikeudellisiin toimiin palkan maksamiseksi.

Työsuojelun lakimies Maija Nikkanen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta toteaa, että rangaistavalta työsyrjinnältä ei edellytetä nimenomaista syrjintätarkoitusta. Kyse on siitä, onko työnantajan tiedossa oleva syrjintäperuste tosiasiallisesti vaikuttanut menettelyyn, jolla työntekijä on asetettu epäedulliseen asemaan. Näin on katsottu olevan siitä huolimatta, että menettelyyn ovat mahdollisesti vaikuttaneet muutkin seikat, kuten työnantajan taloudelliset syyt.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomio 2.2.2024, asianumero R 23/974. Tuomio ei ole tiedotteen julkaisuhetkellä lainvoimainen.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää