Työllisyyden kuntakokeilu etenee – kunnilla viiveitä ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaisiin

26.01.2024 10:44

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valvoo työllisyyden kuntakokeiluja. Kokeiluun osallistuu yhteensä 118 kuntaa 25 kokeilualueelta. Aluehallintovirastoon tehtyjen kanteluiden perusteella kokeilualueilla on olennaisia viiveitä ensimmäisessä yhteydenotossa työnhakija-asiakkaaseen.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu ajalla 2021–2024 siirsi osin työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) tarjoamisen kokeiluun osallistuvien kuntien vastuulle. Kokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun on tarkoitus siirtyä valtiolta kunnille 1.1.2025.

Ensikontakti työhakijaan on erityisen tärkeä

Aluehallintovirastoon tehtyjen kanteluiden perusteella kuntakokeiluun osallistuvilla kokeilualueilla on tällä hetkellä olennaisia viiveitä ensimmäisessä yhteydenotossa työnhakija-asiakkaaseen. Työnhakijalle tulee lain mukaan tarjota mahdollisuutta alkuhaastatteluun viiden arkipäivän kuluessa työnhaun alkamisesta. Kuntien tehtävänä on huolehtia, että alkuhaastattelut ja niitä täydentävät työnhakukeskustelut järjestetään laissa säädetyn mukaisesti.

”On erittäin tärkeää, että tämä haastattelu ja keskustelu järjestetään siten, että työnhakijan palveluprosessi toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla. Työnhakijan yksilölliset tarpeet ja tilanteet tulevat näin huomioiduiksi”, kommentoi ylitarkastaja Minerva Lehtinen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Alkuhaastattelussa arvioidaan työnhakijan palvelutarve sekä edellytykset hakea työtä ja työllistyä. Lisäksi haastattelussa sovitaan asiointitavasta ja yhteydenpidosta sekä kerrotaan työnhakijalle tarjottavista palveluista. Alkuhaastattelun yhteydessä tulee myös varmistaa, että työnhakijaa on informoitu eli että hän on saanut työnhakuun ja työllistymiseen tarvitsemansa tiedot ja että hän tietää työnhaun voimassapitämisen merkityksen ja voimassaolon lakkaamisen vaikutuksen palvelujen ja tukien kuten työttömyysetuuden saamiseen.

Työttömyysturva on perustuslain mukaista pe­rus­toi­meen­tu­lon turvaa

Työvoimapalveluja ja työttömyysturvaa koskevan lainsäädännön laajuus ja monimutkaisuus asettavat työnhakijoille kunnassa jaettavan informaation tärkeään asemaan.

Laissa säädetty työnhaun alkamisen jälkeinen viipymätön yhteydenotto asiakkaaseen on erityisen tärkeä asiakkaan työttömyysturvaoikeuden selvittämisen kannalta. Työttömyysturva on perustuslain mukaista perustoimeentulon turvaa, jolla toteutetaan lailla säädetty perusoikeus. Työttömän työnhakijan perustoimeentulo työttömyyden aikana korvataan työttömyysetuudella.

Kokeilualueen kunnan tehtävänä on viipymättä työnhaun alkamisen jälkeen selvittää työnhakijan olosuhteet ja niiden vaikutus hänen oikeuteensa saada työttömyysetuutta.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää