Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön energiaosaston osas­to­pääl­li­kök­si 12 hakijaa

11.06.2024 07:02

Työ- ja elinkeinoministeriössä on täytettävänä ministeriön yhteinen, energiaosastolle sijoitettu osastopäällikön virka 1.1.2025 lukien. Virka täytetään määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Virkaa ovat hakeneet:

 • Bilen Sirviö, Matti
 • Huttunen, Riku
 • Juhola, Katariina 
 • Kotola, Sakari
 • Kyllönen, Martti 
 • Leppänen, Pekka
 • Paukkunen, Samu 
 • Räsänen, Ilkka
 • Tossavainen, Seppo
 • Vatanen, Juha
 • Vestama, Mikael
 • Virtanen, Sami-Pekka.

Työ- ja elinkeinoministeriö toimii energiapolitiikasta vastaavana viranomaisena ja ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon koordinoijana sekä yhteensovittaa ja kokoaa pitkän aikavälin ilmastosuunnitelman. Energiaosaston vastuutehtäviä ovat energiamarkkinoiden ja energian toimitusvarmuuden kehittäminen, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistäminen sekä päästökaupan toimeenpano ja ydinenergian käytön valvonta.

Osastopäällikön tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää energiaosaston toimintaa siten, että sille kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti ja yhteistoimintaa edistävällä tavalla. Osastopäällikön ja osaston vastuulle kuuluvista tehtävistä säädetään tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksessä (826/2020). Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää