Työ Ahvenanmaan it­se­hal­lin­to­lain kanssa jatkuu työryhmässä

27.03.2023 08:05

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, joka yhdessä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa jatkaa työtä Ahvenanmaan itsehallintolain parissa.

Työryhmän tehtävänä on valmistella Ahvenanmaan itsehallintolain uudistamistyötä seuraavaa hallituskautta varten. Lisäksi työryhmä laatii ehdotuksen nykyisen Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) kiireelliseksi muuttamiseksi valtakunnalliseen hyvinvointialueuudistukseen liittyen.

Työryhmä tarkastelee muun muassa perustuslain ja itsehallintolain suhdetta, valtakunnan tehtävien määräämistä Ahvenanmaan viranomaisille, Ahvenanmaan maaherraa koskevaa sääntelyä sekä kielikysymyksiä. Työryhmän tulee myös ehdottaa nykyisen itsehallintolain muuttamista ihmisten ja kotieläinten tartuntatautien torjunnan sekä myrkkyjen osalta.

Työryhmän puheenjohtajana toimii oikeusneuvos Gustav Bygglin. Työryhmä esittää välimietintönsä vuoden 2023 loppuun mennessä. Kuitenkin kesäkuun 2023 aikana työryhmä antaa mietinnön, jossa on ehdotus hallituksen esitykseksi nykyisen itsehallintolain muuttamisesta.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää