Tutkimus: Työ­eh­to­so­pi­mus­ten piiriin kuuluu yhä valtaosa palkansaajista

28.02.2024 14:11

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman tutkimuksen mukaan työehtosopimusten kattavuus on pysynyt lähes ennallaan verrattuna vuoden 2017 tilanteeseen. Vuonna 2021 ja keväällä 2022 solmittujen sopimusten perusteella noin 89 prosenttia palkansaajista kuuluu työehtosopimusten piiriin.

Suomessa työehtosopimusten kattavuus ja palkansaajien järjestäytymisaste ovat kansainvälisesti edelleen korkealla tasolla.

Työehtosopimusten kattavuudella tarkoitetaan järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa olevien palkansaajien osuutta työehtosopimusten sopimusalan kaikista palkansaajista. Mikäli tämä osuus on vähintään noin puolet, sopimus todetaan yleissitovaksi, kaikkia sopimusalan työsuhteita koskevaksi.

Tutkimus perustuu tilastotietoihin, jotka koskevat vuonna 2021 ja keväällä 2022 solmittuja sopimuksia. Raportin laati tutkija Lasse Ahtiainen työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Yksityisellä sektorilla 84 prosenttia kuuluu sopimusten piiriin

Yksityisen sektorin palkansaajista kaksi kolmasosaa, liki 944 000 henkilöä, työskentelee Suomessa järjestäytyneelle työnantajalle. Tämän normaalisitovuuden lisäksi työehtosopimusten piiriin kuuluu niiden sovellusalan laajentamisen eli yleissitovuuden perusteella 292 000 palkansaajaa. Kaikkiaan yksityisellä sektorilla oli siten työehtosopimusten piirissä hieman yli 1 236 000 palkansaajaa vuonna 2021. Työehtosopimusten kattavuus yksityisellä sektorilla oli noin 84 %.

Kun otetaan huomioon myös julkinen sektori, jolla sopimukset kattavat kaikki palkansaajat, työehtosopimusten piiriin kuului noin 89 prosenttia kaikista palkansaajista vuonna 2021. Osuus on sama kuin vuonna 2017. 

Isoja eroja alojen välillä

Kattavimmin järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa työskennellään sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutuksessa, energia-alalla, rahoitus- ja vakuutustoiminnassa sekä posti- ja teleliikenteessä. Näillä aloilla työehtosopimusten kattavuus on vähintään noin 90 prosenttia. 

Muutokset järjestäytyneiden yritysten palkansaajien määrässä ovat pieniä verrattuna vuoteen 2017. Poikkeuksena tästä on sosiaali- ja terveysala, jolla järjestäytyneen työnantajan palveluksessa on yli 20 000 palkansaajaa enemmän kuin vuonna 2017. 

Suurista toimialoista työehtosopimusten kattavuus on laskenut eniten teknologiateollisuudessa ja tietotekniikan palvelualalla. Tämä selittyy ainakin osin työnantajatahon sopimustoiminnassa ja järjestäytymisessä tapahtuneilla muutoksilla. 

Järjestäytyneen työnantajan palveluksessa olevien palkansaajien osuus on laskenut teknologiateollisuudessa noin 18 prosenttiyksikköä, 71,2 prosenttiin. Alan palkansaajien määrä on lisääntynyt noin 17 000:lla. Järjestäytyneen työnantajan palveluksessa olevien määrä on vähentynyt 15 000:lla. Tietotekniikan palvelualalla työskentelee noin 13 000 palkansaajaa aiempaa enemmän, ja järjestäytyneen työnantajan palveluksessa olevien määrä on vähentynyt 7 000:lla. Alalla työskentelevistä vain vajaat 33 prosenttia työskentelee järjestäytyneiden yritysten palveluksessa. 

Työ­eh­to­so­pi­mus­ti­lan­ne on muuttumassa

Työehtosopimukset ovat keskeinen osa Suomen työmarkkinoita, sillä niissä määritellään palkkataso, työaika ja muut työehdot. Työehtosopimustilanne on kuitenkin muuttumassa. Tällä hetkellä Suomessa käydään vielä enimmäkseen liittokohtaisia sopimusaloittaisia neuvotteluja. Osa työnantajajärjestöistä haluaisi viedä sopimukset laajalti yritys- ja paikallisen sopimisen tasolle. 

Tätä tutkimusta tehtäessä metsäteollisuuden työnantajat lakkasivat solmimasta valtakunnallisia, liittojen välisiä työehtosopimuksia. Alalla on siirrytty yrityskohtaisiin työehtosopimuksiin. Tämän tutkimuksen tarkasteluajankohtana metsäteollisuudessa olivat kuitenkin vielä voimassa vanhat valtakunnalliset sopimukset.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää