Tutkimus: Pääs­tö­ra­por­toin­nil­la lisää lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia ja pääs­tö­vä­hen­nyk­siä logistiikkaan

29.05.2024 07:14

Valtioneuvosto on julkaissut tutkimusraportin, joka tarkastelee logistiikan kasvihuonekaasupäästötietojen keräämistä ja hyödyntämistä Suomessa. Tutkimuksen toteuttivat Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne yhteistyössä Vediafi Oy:n kanssa.

Tutkimushankkeessa selvitettiin logistiikan kasvihuonekaasupäästöjen keräämisen, saatavuuden ja hyödyntämisen nykytilaa ja tarpeita. Tutkimuksessa muodostettiin näkemys siitä, mitä toimia logistiikan päästöraportoinnin kehittämiseksi yrityksiltä ja viranomaisilta edellytetään. Samalla selvitettiin, miten yrityksiä voidaan tukea logistiikan päästötietojen hyödyntämisessä ja päästöraportoinnin jalkauttamisessa.

Tutkimuksen mukaan logistiikan päästöraportointi jakaa vielä alan toimijoita. Kiinnostus päästöraportointia kohtaan on kuitenkin kasvanut. Yritykset ovat raportoinnin kehittämisessä eri vaiheissa, ja raportointikäytännöt ovat vaihtelevia. Merkittäviksi haasteiksi koettiin esimerkiksi datan ja tiedon vertailtavuus ja osaamisen puute. Lisäksi kerätyn päästötiedon jalostaminen tuottaa haasteita.

Tutkimuksen perusteella päästötiedon arvo kasvaa tulevaisuudessa. Päästötiedon avulla on esimerkiksi mahdollista mitata ja seurata tehtyjen päästötoimien vaikuttavuutta sekä kehittää omaa toimintaa. Ideaali päästöraportointi on reaaliaikaista, luotettavaa ja yhteismitallista. Päästöraportoinnin jalkauttamiseksi yrityksiin tarvitaan toimenpiteitä.

Tutkimus tukee logistiikan di­gi­ta­li­saa­tio­stra­te­gian päivittämistä

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä logistiikan digitalisaatiosta linjattiin toimenpiteistä, joilla tähdätään tehokkaampiin ja turvallisempiin sekä ilmastoystävällisempiin kuljetuksiin. Strategian tavoitteena on myös edistää toimialan digitaalista osaamista ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä. Valtioneuvosto on päättänyt päivittää strategiaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä. Nyt julkaistua tutkimusta päästöraportoinnista hyödynnetään periaatepäätöksen päivittämisessä.

Lähde ja lisätietoja: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää