Tutkimus: Krii­sin­kes­tä­vyys on yksi tuo­miois­tuin­lai­tok­sen vahvuuksista

19.02.2024 10:55

Tuo­miois­tuin­lai­tok­sen mai­ne suu­ren ylei­sön kes­kuu­des­sa tut­kit­tiin syk­syllä 2023 en­sim­mäis­tä ker­taa osa­na T-Me­dian to­teut­ta­maa jul­kis­hal­lin­non Luot­ta­mus&Mai­ne 2023-tut­ki­mus­ta.

Tuomioistuinlaitoksen (pitäen sisällään kaikki tuomioistuimet ja Tuomioistuinviraston) kokonaismaineluku (3,22) on kohtalaisella tasolla. Kansalaisten näkemyksen mukaan taloudellinen vakaus on tuomioistuinlaitoksen selkeä vahvuus.

Lisäksi kriisinkestävyys on tutkimuksen mukaan hyvällä tasolla, eli moni kyselyyn vastannut uskoi olevansa tuomioistuinlaitoksen puolella, jos se joutuisi vaikeuksiin. Lisäksi kansalaiset kokevat tuomioistuinlaitoksen toiminnan tukemisen verovaroin tärkeäksi sekä kuulevat mielellään tuomioistuinlaitoksen kannanottoja.

Kehittämiskohteeksi kansalaiset arvioivat innovaatiot ja uudistumiskyvyn sekä vuorovaikutuksen.

”Tuomioistuinlaitoksen viime vuonna julkaistussa strategiassa yhtenä tavoitteena on, että toimintamme ja palvelumme vastaisivat yhteiskunnan ja ihmisten tarpeita. Tämä tavoite on yhdenmukainen mainetutkimuksessa todettujen meihin kohdistuvien odotusten kanssa”, toteaa Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola.

”Olemme jo pyrkineet panostamaan vuorovaikutukseen muun muassa mediatuomariverkostoa laajentamalla. Suunnittelemme myös asiakastutkimusta, jonka tulosten perusteella voisimme varmasti parantaa tuomioistuinten asiakasviestintää.”

Julkishallinnon organisaatioiden Luottamus&Maine-tutkimus toteutettiin viime vuonna kuudetta kertaa. Tutkimuksessa kansalaiset vastaavat kysymyksiin organisaatioiden hallinnosta, taloudesta, johdosta, innovaatioista, vuorovaikutuksesta, palveluista, organisaatioista työpaikkana ja vastuullisuudesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 3.10.–1.11.2023. Tutkimukseen osallistui 9 932 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa).

Lähde ja lisätietoja: Tuomioistuinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää