Tuotteita ja tekoälyä koskevia vastuusääntöjä uudistetaan EU:ssa

11.11.2022 09:37

EU:ssa on ryhdytty uudistamaan tuotevastuuta ja tekoälyn hyödyntämiseen liittyviä vastuusääntöjä. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle Euroopan komission ehdotukset uudeksi tuotevastuudirektiiviksi sekä tekoälyvastuudirektiiviksi.

Uudella tuotevastuudirektiivillä ajantasaistetaan säännöt, jotka koskevat muun muassa valmistajan vastuuta viallisten tuotteiden aiheuttamista vahingoista. Uudistuksen tarkoituksena on varmistaa korkeatasoinen kuluttajansuoja sekä tasapuoliset toimintaedellytykset ja oikeusvarmuus yrityksille.

Tekoälyvastuudirektiivillä puolestaan helpotetaan korvauksen saamista tekoälyn käytöstä johtuvista vahingoista. Tavoitteena on, että tällaisten vahinkojen uhrit saisivat saman tasoisen suojan kuin tuotteiden aiheuttamien vahinkojen uhrit yleensä. Lisäksi tavoitteena on vähentää tekoälyä kehittävien tai käyttävien yritysten oikeudellista epävarmuutta niille mahdollisesti aiheutuvasta vastuusta.

Valtioneuvosto suhtautuu ehdotuksiin pääosin myönteisesti. Direktiiviehdotuksia koskevissa neuvotteluissa on kuitenkin vielä selvitettävä muun muassa jakelupalvelujen tarjoajien ja verkkoalustojen vastuun asianmukaisuutta ja laajuutta. Lisäksi valtioneuvoston mukaan on selvitettävä ehdotettujen ja kansallisten menettelysääntöjen yhteensopivuus.

Lisäksi molempien direktiivien täytäntöönpanoaika tulisi valtioneuvoston mukaan olla kaksi vuotta. Valtioneuvosto pitää myös välttämättömänä, että direktiivien soveltamiseen tulee kuuden kuukauden siirtymäaikaa, jotta toimijat ja tuomioistuimet voivat valmistautua muutoksiin.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää