Tuo­miois­tuin­vi­ras­ton ylijohtajan virka tulee avoimeksi 1.1.2025

24.05.2024 07:01

Vir­ka täy­te­tään vii­den vuo­den mää­rä­ajak­si.

Ylijohtajan vir­ka on nyt haet­ta­vis­sa. Ha­kuai­ka päät­tyy 17.6.2024.

Ylijohtaja johtaa Tuomioistuinviraston toimintaa ja vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta. Ylijohtaja ratkaisee asiat, joita ei säädetä tai työjärjestyksessä määrätä johtokunnan tai muun virkamiehen ratkaistaviksi. Tuomioistuinviraston ylin päättävä toimielin on johtokunta, jonka esittelijänä ylijohtaja toimii.

Parhaimmat valmiudet viran menestykselliselle hoitamiselle antaa strateginen näkemys viraston tehtäväalasta, laaja-alainen tuomioistuinlaitoksen toiminnan tuntemus sekä vahvat näytöt organisaation toiminnan tuloksellisesta johtamisesta ja kehittämisestä.

Tuomioistuinviraston tehtävänä on huolehtia koko tuomioistuinlaitoksen keskushallintotehtävistä. Tuomioistuinvirasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla, mutta on itsenäinen virasto. Virastossa työskentelee yhteensä noin 60 eri alojen asiantuntijaa hallinto-, talous- ja kehitystehtävissä. Virasto sijaitsee Vantaalla Tikkurilassa.

Ylijohtajan nimittää Tuomioistuinviraston johtokunta.

Lähde: Tuomioistuinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää