Tuo­miois­tuin­vi­ras­to selvittää ratkaisua riita-asioista tiedottamiseen

04.12.2023 16:26

Oi­keus­toi­mit­ta­jat ry on myön­tä­nyt Su­mu­ver­ho-pal­kin­non 2023 Tuo­miois­tuin­vi­ras­tol­le rii­ta-asioi­den pi­mit­tä­mi­ses­tä. Pe­rus­te­lu­na yh­dis­tys to­te­aa, että tuo­miois­tu­mien asiain­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäs­tä ei ole vii­me vuo­si­na saa­tu toi­mi­tet­tua tie­do­tus­vä­li­neil­le tie­toa vi­reil­le tul­leis­ta si­vii­li­asiois­ta.

Tuomioistuinvirasto on tietoinen tästä ongelmasta, joka liittyy käräjäoikeuksien, hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden asianhallintajärjestelmien laajaan uudistamishankkeeseen.

”Olemme todella pahoillamme tästä teknisestä ongelmasta, joka hankaloittaa median työtä. Toivomme sopivan ratkaisun löytyvän ja median palvelun paranevan”, Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola pahoittelee.

Käräjäoikeuksien riita-asioiden hallintaan on aiemmin käytetty erillistä järjestelmää, joka on vähitellen poistumassa käytöstä. Korvaava AIPA-järjestelmä kattaa käräjäoikeuden kaikki asiaryhmät ja sen käyttöönotto on tapahtunut vaiheittain. Uuden järjestelmän toiminnot ovat siirtymävaiheessa olleet sillä tavoin puutteellisia, että käräjäoikeudet eivät ole voineet ilman kohtuutonta lisätyötä tuottaa toimittajille heidän pyytämiään listauksia uusista vireille tulleista riita-asioista.

Tuomioistuinvirasto on tänä vuonna yhteistyössä oikeusrekisterikeskuksen kanssa selvittänyt niin sanotun mediaportaalin rakentamista. Selvityksessä on haastateltu myös median edustajia. Mediaportaalin kautta voitaisiin tarjota medialle tarvittavat tiedot tuomioistuinten asioiden käsittelystä.

Tuomioistuinvirasto jatkaa selvitystyötä ongelman ratkaisemiseksi.

Lähde: Tuomioistuinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää