Tu­lo­ve­ro­ti­las­tot 2021: 1970-luvulla syntyneet maksoivat eniten tuloveroja

01.12.2022 10:02

Vuonna 2021 ikäluokista eniten tuloveroja maksoivat 1970-luvulla syntyneet. Heidän ansio- ja pääomatuloistaan kertyi tuloveroja yhteensä 7,9 miljardia euroa, mikä on 285 miljoonaa enemmän kuin 1960-luvulla syntyneillä. Yhteensä tuloveroja määrättiin 35,1 mrd. euroa.

Vaikka 1970-luvulla syntyneet maksoivat tuloveroja eniten, 1960-luvulla syntyneille kertyi hieman enemmän tuloja (ansio-, pääomatuloja sekä verovapaita kustannusten korvauksia). Ansiotuloja 70-luvulla syntyneet tienasivat hieman enemmän (lähes 85 miljoonaa euroa), mutta pääomatuloja kertyi 1960-luvulla syntyneiden ikäryhmälle reilut 390 miljoonaa enemmän. Tiedot selviävät Verohallinnon julkaisemista vuoden 2021 tuloverotilastoista.

Tilastoista vastaava tuoteomistaja Aki Savolainen Verohallinnosta kertoo, että 60-luvulla syntyneiden pienempää veropottia 70-lukulaisia suuremmilla tuloilla selittää kolme asiaa.

- Suurin syy on se, että 70-lukulaisten ansiotulojen keskiarvo oli noin 3600 euroa korkeampi kuin 60-luvulla syntyneiden. Koska ansiotulojen verotus on kokonaisuutena progressiivista, suuremmista tuloista maksetaan suhteellisesti enemmän veroja kuin pienemmistä tuloista. Savolainen sanoo.

Savolaisen mukaan myös pääomatuloissa on eroja. 60-lukulaiset saavat lähes 11 prosenttia eli 393 miljoonaa enemmän pääomatuloja kuin 70-luvulla syntyneiden ikäluokka. Veroja pääomatuloista 60-luvulla syntyneet maksavat vajaan 7 prosenttia eli 63 miljoonaa isomman potin kuin 70-luvulla syntyneet.

- 1960-luvulla syntyneiden ikäluokalla on pääomatuloista hieman suurempi osuus saajalle verovapaita pääomatuloja. Lisäksi 70-luvulla syntyneiden pääomatulot keskittyvät pienemmälle joukolle. Näin ollen 70-luvulla syntyneiden ikäluokan veronalaisista pääomatuloista 59 prosenttia verotetaan 34 prosentin verokannalla. 60-luvulla syntyneiden pääomatuloista 34 prosentin kannalla verotetaan 52 prosenttia.

- Myös veroista tehtävillä vähennyksillä on merkitystä. Tällaisia vähennyksiä ovat esimerkiksi työtulo- ja kotitalousvähennykset. Niitä 60-luvulla syntyneet saivat 40 miljoonaa enemmän kuin 70-luvulla syntyneet. Vähennysten keskiarvot olivat molemmissa ikäluokissa lähes samalla tasolla, mutta 1960-luvun suurempi ikäluokka nostaa kokonaispotin näissä vähennyksissä suuremmaksi, Savolainen selittää.

Ansiotulot kasvoivat nopeammin kuin niistä perittävät verot – 1980-luvulla syntyneet tekevät poikkeuksen

Kun tarkastellaan 1980-luvulla ja sitä ennen syntyneiden ikäluokkia, nähdään että ansiotulojen kasvu on ollut niistä perittävien verojen kasvua nopeampaa tai verot ovat laskeneet ansiotuloja enemmän kaikissa muissa ikäluokissa paitsi 80-luvulla syntyneillä. Heidän ansiotulonsa ovat kasvaneet nopeasti ja progressiivisen verotuksen seurauksena verot ovat kasvaneet vielä nopeammin.

1980-luvulla syntyneiden ansiotulojen kasvu on peräisin palkkatulojen kasvusta, Savolainen sanoo.

- Palkkatuloja saavien 80-luvulla syntyneiden lukumäärä ei ole kasvanut kuin 6,3 %, mutta palkkatulojen keskiarvo on noussut 42,5 prosenttia ja mediaani 33,7 prosenttia. 1980-luvulla syntyneiden palkkatulojen mediaani vuonna 2021 oli 35 937 euroa, kun se 70-luvulla syntyneillä oli 40 488 euroa ja 60-luvulla syntyneillä 38 164 euroa.

Eniten ansiotuloista maksettava verokertymä on laskenut 1930-luvulla tai sitä ennen syntyneillä (-36,1%). Verojen lasku on seurausta veroja maksavien henkilöiden lukumäärän puolittumisesta (-51,6%). Veroa maksavien henkilöiden lukumäärän puolittuminen johtuu toisaalta kuolleista mutta myös pienituloisille suunnatuista veronkevennyksistä. Vuonna 2014 30-luvulla tai sitä ennen syntyneistä 3,3 prosenttia ansiotuloja saavista ei maksanut ansiotuloistaan tuloveroja. Vuonna 2021 tällaisten asiakkaiden lukumäärä oli noussut 11,8 prosenttiin. Ennen kaikkea YLE-veroa maksavien osuus on laskenut vuosien 2014 ja 2021 välillä. Tässä ikäluokassa oli vuonna 2014 noin 80 tuhatta asiakasta, joiden ainoa vero oli pieni YLE-vero.

Lähde ja lisätietoja: Verohallinnon tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää