Toinen val­tio­na­vus­tus­ha­ku sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon val­mius­kes­kus­ten käyttöönoton tukemiseen käynnistyy pian

27.02.2024 10:37

Maaliskuun alussa käynnistyvässä valtionavustushaussa on jaossa yhteensä 1 900 000 euroa. Rahoituksen avulla on tarkoitus parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon viiden valmiuskeskuksen kautta kerättävää ja seurattavaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tilannekuvaa.

Valtionavustuksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueilta saadaan tuotettua mahdollisimman ajantasaista ja yhdenmukaista tilannekuvaa viiden valmiuskeskuksen mallin avulla niin valtakunnallisesti, kuin myös hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle.

Avustuksella tuetaan hallitusohjelman kirjausta sote-valmiuskeskusten toiminnan vakiinnuttamisesta.

Valtionavustus on jatkoa vuonna 2022 järjestettyyn ensimmäiseen hakukierrokseen, jonka myötä viiden miljoonan kertaluontoisesta määrärahasta käytettiin hieman yli kolme miljoonaa. Tällä hakukierroksella avustus voi olla korkeintaan 1 900 000 euron suuruinen.

Avustuksen hakuaika on 1.–22.3.2024 (klo 16.15). Avustusta voivat hakea yliopistosairaalaa ylläpitävät hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä. Avustus on käytettävissä ajalla 1.4.-31.12.2024 syntyneisiin valmiuskeskusten toiminnan käynnistämisen kustannuksiin.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää