Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toimiston asian­tun­ti­ja­lau­ta­kun­ta nimitettiin seuraavalle kol­mi­vuo­tis­kau­del­le

26.04.2024 11:09

Valtioneuvosto asetti 25. huhtikuuta tietosuojalain mukaisen asiantuntijalautakunnan toimikaudeksi 1.5.2024–30.4.2027. Asiantuntijalautakunta antaa lausuntoja henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön soveltamiseen liittyvistä merkittävistä kysymyksistä.

Asiantuntijalautakunnan puheenjohtajana jatkaa Helsingin yliopiston apulaisprofessori ja Legal Tech Labin johtaja Riikka Koulu. Varapuheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädäntöjohtaja Sami Kivivasara.

Lautakunnan jäseniä ovat Kilpailu- ja kuluttajaviraston ryhmäpäällikkö Riikka Rosendahl, Digi- ja väestötietoviraston Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) pääsihteeri ja johtava asiantuntija Kimmo Rousku sekä Elinkeinoelämän keskusliiton lainsäädännöstä ja hallinnosta vastaava johtaja Tommi Toivola.

Jokaisella lautakunnan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäseniä ovat Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston dosentti sekä Bird & Bird -asianajotoimiston asianajaja Tobias Bräutigam, Verohallinnon johtava asiantuntija Taito von Konow, MyData Global ry:n perustajajäsen ja Teknologiateollisuus ry:n datatalouden asiantuntija Antti Poikola, Poliisihallituksen tiedonhallintapäällikkö Päivi Pösö sekä asianajotoimisto Castrén & Snellmanin osakas Eija Warma-Lehtinen. Lautakunnan sihteerinä toimii tietosuojavaltuutetun toimiston esittelijä.

Asiantuntijalautakunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan koolle kutsumana ja antaa lausuntoja tietosuojavaltuutetun pyynnöstä. Lautakunnalla ei ole muodollista päätösvaltaa.

Asiantuntijalautakunta nimitettiin nyt toista kertaa. Lautakunnan tehtävistä ja asioiden käsittelystä säädetään tietosuojalaissa.

Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedote

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää