Tie­to­suo­ja­neu­vos­to: Suurten verkkoalustojen “consent or pay” -malleissa tulisi olla käyttäjille aitoa valinnanvaraa

22.04.2024 08:50

Euroopan tietosuojaneuvosto otti 17.4.2024 julkaistussa lausunnossaan kantaa siihen, miten suuret verkkoalustat voivat ottaa käyttöön niin sanottuja ”consent or pay” -malleja käyttäytymiseen perustuvaa kohdennettua mainontaa varten niin, että ne täyttävät vaatimuksen suostumuksen pätevyydestä. Lausunto annettiin tietosuojaneuvoston huhtikuun täysistunnossa Alankomaiden, Norjan ja Hampurin tietosuojaviranomaisten pyynnöstä.

Tietosuojaneuvosto katsoo, että suostumukseen tai maksuun perustuvat niin sanotut ”consent or pay” -mallit eivät yleensä täytä pätevän suostumuksen vaatimuksia, jos käyttäjien annetaan valita ainoastaan kahdesta vaihtoehdosta, suostuvatko he henkilötietojen käsittelyyn kohdennettua mainontaa varten vai maksavatko he siitä, että heidän henkilötietojaan ei käytetä tällaiseen mainontaan.

”Verkkoalustojen tulisi antaa käyttäjälle aito valinnan mahdollisuus. Nykyiset käytössä olevat mallit edellyttävät yleensä, että käyttäjä joko luovuttaa kaikki tietonsa tai maksaa. Tämän vuoksi useimmat antavat suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, eivätkä välttämättä ymmärrä valintansa kaikkia vaikutuksia”, tietosuojaneuvoston puheenjohtaja Anu Talus toteaa.

Tietosuojaneuvosto katsoo, että suurten verkkoalustojen ei pitäisi oletusarvoisesti tarjota käyttäjälle pelkästään maksullista vaihtoehtoa palvelulle, joka sisältää henkilötietojen käsittelyä kohdennettuun mainontaan. Niiden tulisi vakavasti harkita myös sellaisen maksuttoman vaihtoehdon tarjoamista, johon ei sisälly kohdennettua mainontaa. Maksuttoman vaihtoehdon yhteydessä mainonta voi esimerkiksi olla sellaista, että siinä käsitellään vähemmän tai ei lainkaan henkilötietoja. Aidon vaihtoehdon tarjoaminen on olennaista suostumuksen pätevyyden arvioinnissa.

Tietosuojaneuvosto muistuttaa, että suurten verkkoalustojen on varmistettava, että niiden toiminta on kaikilta osin tietosuoja-asetuksen mukaista, eikä suostumuksen pyytäminen vapauta niitä esimerkiksi tietosuojaperiaatteiden noudattamisesta.   

”Verkkoalustojen tulisi huolehtia siitä, ettei tietosuojaa koskevaa perusoikeutta muuteta ominaisuudeksi, josta käyttäjä joutuu maksamaan. Ihmisten tulee olla täysin tietoisia valintojensa merkityksestä ja seurauksista”, Talus sanoo.

Tietosuojaneuvosto tulee antamaan myös ”consent or pay” -malleja koskevan ohjeen, jonka laatimisessa kuullaan sidosryhmiä.

Tietosuojaneuvoston lausunto neuvoston verkkosivuilla (englanniksi): Opinion 08/2024 on Valid Consent in the Context of Consent or Pay Models Implemented by Large Online Platforms

Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedote

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää